Bøker jeg har i min samling

Her er bøker jeg har kjøpt på auksjoner, av privatpersoner, av bokhandlere og på loppemarkeder og som er til hjelp i å finne min slekt.

Bok: Degernes kirke 100 år.

Bok: Rakkestad kirke gjennom syv århundreder.

Bok: Rakkestad i førhistorisk tid, beskrivelse av det Smaalehnsche Amt.

Mantall 1807 for: Fredrikstad By, Vaterland, Byens Marker, Glemmen, Fredrikstad Forstad, Kråkerøy. 1984.

9 stk. Bygdebøker for Trysil, Hedemark. (Har også 4 stk. historiske bind).

2 stk. Bygdebøker for Osen, Hedemark. + Hefte med rettelser til bind 1.

2 stk. Bygdebøker for Engerdal, Hedemark.

Har alle årbøkene fra Trysil til d.d. (fra 1979).

Bok: Ous Gods Hovedgård og Sædegård i Halden.

Norddalen-Nakkim-Væhle-Sønstegaard- Ås-Bjørnstad.

Torp slekt og gårdshistorie. Av Olaus Sønstegaard. 1924.

Låbyslekten i Rakkestad.

Søndre Vestby i Rakkestad.

Skjørtorp i Rakkestad.

Dangstorp i Rakkestad, av Egil Torp. 1992.

Fortegnelse over følgende gårder i Degernes: Lannemholen-Lilleheier-Låby-Haug-Stenraden-Sagbråten-Trollerud-Lillelnes-Skjekle-Klever-Tingsbu-Vatnemellom-Greager-Sandbekk-Stiksmoen-Munkebråten-Græsholt-Holen-Velund-Bjerke.

Fjeldslekten knyttet til Degernes gårdene: Eng-Grimsrud og Fjeld.

Norsk Historisk Leksikon.

Østfold III.

Norske Slektsbøker, En bibliografi av Morten Hansen.

Ekstraskatt 1762 for Skjeberg prestegjeld. Av Guri Isaksen. 1988.

Ekstraskatt 1762 for Tune og Varteig. Av Guri Isaksen.

Folketelling 1769 for Fredrikstad, av Nils Hetmann og Ragnar Homstvedt. 1995.

Folketelling 1801 for Trysil-Skjeberg-Halden-Rakkestad-Berg-Idd-Fredrikstad-Glemmen og Kråkerøy.

Folketelling 1865 for Trysil-Berg og Onsøy.

Folketelling 1875 for Skjeberg og Onsøy.

Folketelling 1900 for Trysil-Berg med Asak og Rokke.

Haldenbiografer, bind 1 (1973) og bind 2 (1975). Av Karl Georg Jacobsen.

Familien Due i Aremark, en slektsbok, samt en del fra fortiden. Av Olaus J. Fangø. 1930.

Slekten Gløersen, samt opplysninger om beslektede familier. Av A. T. Gløersen. 1897.

Slægten Stang, av Haagen Krog Steffens. 1905.

Konfirmanter i Halden, 1789-1815 + register til boken. Bind 1 og 2. Av Reidunn Groll Borchgrevink. 1985.

Slekten: Christian Andersen og Oskar Andersen Dietz.

Slekten Wiel på Strømsø og Fredrikshald, av Haagen Krog Steffens. 1903.

Fortegnelse på stemmeberettigede i Fredrikshald, året 1888.

Rødenes Herred, 1814-1914, en beskrivelse over herredets utvikling. Fortegnelse over jordbrugere og deres matrikkulskyld, saaledes som samme befandtes ved 1838 aars udgang i Rakkestad Thinglag av Rakkestad, Heggen og Frølands fogderi, IB, 70 S, UTG.1838.

Fortegnelse over jordbrugere og deres matrikkulskyld, saaledes som samme befandtes ved 1838 aars udgang i Skjebergs Thinglag av Idde og Markers fogderi. IB, 40 S, UTG. 1838.

Norges Prestegjeld, av J. F. Sandberg : Kristiania Stift.

Norges Prestegjeld, av J. F. Sandberg : Hamar Bispedømme.

Norsk Slektshistorisk Tidsskrift. Innhold : Blixerne av Jemtland, en Norsk/Svensk storslekt + Castberg slektens ældste ledd + Losna ættens agnatiske linje + Lillienskjold og Schjelderup + slektsspørsmål og svar + rentekammerets norske bestallinger, fortsettelse fra tidligere bok.

Norsk Slektshistorisk Tidsskrift. Innhold : Kruckowerne i Norge + Familien Gjøs i Norge + Familien Sand av Hurum + Slegten Hambros opprindelse + De ældste ledd av slegten Hals + slektsspørsmål og svar + rentekammerets norske bestallinger, Slutten.

Norge i Kart gjennom 400 år.

2 orginale brev og avskrift av et brev på rim, fra J. G. Hofgaard til Birch Reichenwald.

Studiebok over Norges Krigspolitiske stilling og dets forsvarsevne, 1911-1915.

Bok : De etaarige vaabenøvelser.

Bok : 2 stk. Samlinger til det Norske folks sprog og historie, 1833 og 1836, har vært foræret til Fredrikstens Kasernebibliotek, J. C. Sinding, første binds tredje hefte og fjerde binds andet hefte.

Avisen : Smaalenenes Amtstidende (Fredrikshalds Budstikke) søndagen den 9. januar 1859, 28 aargang.

Bok : En roman av Aksel Berentsen, tittel : nr.6, år 1931.

Bok : Bøkernes bok av P. Stiansen, 1915, forklaringer om bibelen.

Bok : Bilder fra gamle Østfoldalbum, av Truls Nygaard, 1984.

Bok : Gamle Norge, en reisehåndbok anno 1834 av W. H. Breton.

Bok : Salmedikteren M. B. Landstad på nært hold belyst med familiebrev, 1989.

Bok : Schmidt. Rescripter. II. 1784-1813.

En bok med rescripter, resolutioner og collegial breve for Kongeriget Norge i tidsrommet fra 1660-1813, til brug for den lovstuderende.

Bok : Kaptein H. Angells fortellinger fra Grensevagten 1905, 103 S.

144 siders A4 perm med fortellinger om Karl den tolvte fra 1845, på Fransk og skrevet av : Heidrich Lindner.

Historisk Tidsskrift for årene : 1946 til 1967.

Slekten Dangstorp i Rakkestad. Om gårdene og de som bodde der, deres aner og etterkommere.

Boken : 800 Haldenprofiler av Edvin Haug.

Årene 1877-1977. Om den Evangeliske Lutherske Frikirke i Halden.

Årbok 1950-1951. Om den Norske Evangeliske Lutherske Frikirke.

Boken : Stampeveien og folket på Grasbråtån, av Karsten Karstensen og Klara Buer.

Boken : Våre røtter, håndbok i slektsgransking for nybegynnere og viderekomne, av Nils Johan Stoa og  Per Øivind Sandberg.

Bok : Taler av Kong Haakon VII, 1905-1946.

Herred,prestegjeld og sogn i Norge med forandringer gjennom tidene. Utarbeidet av Norunn Klettum, 1978.

Skjebergslekter, gjennom 300 år. Jon Erichsen Rød`s etterk. med slekten Erichsen, av Haakon Anker Veel.

Bok: Gårder og slekter i Råde. 1968

Norges Leger, av B. Getz. 1967. (Fin bok med bilde av personen, ev. med hustru og barns data).

Boken : Rakkestad kirke 800 år.

Berg Herred gjennom 100 år, 1837-1937. Av O. Torgersen og Johs. Uglum. 1938.

Gamle slekter i Marker, bind 1 og 2, av Martha Østensvig.

Haldenhåndverkere gjennom 350 år, av Lauritz Opstad og Harald Bakke. 1951.

Fredrikshald-Glimt, bilder. Av Frank Kiel Jacobsen. 1985.

Bok : Bilder fra gamle Østfoldalbum, av Truls Nygaard. 1984.

3 bøker, Før i tiden, Torsnes av Leif Vestli.

Skattemantall 1762 for Borge-Glemmen-Hvaler-Tune og Varteig. Av Guri Isaksen. 1988.

Giftermål i Fredrikstad 1872-1901, av Egil Pedersen og Emmerentze Jervell.

Slektsbok, nedtegnet av Johan Rud. Avsluttet 1978. Rakkestad og Degernes slekt.

Aner og slekter i søndre Østfold, av Erik Martin Grønnerød. 1974.

Aner og slekter i søndre Østfold – Supplementsbind, av Erik Martin Grønnerød. 1977.

Personer i Østfold, del I og del 2. Av Tove Marie Holme og Monica Sollid. 1979.

Hans Nielsen Hauge og hans slekt, av Ingeborg Bjerknes. 1963.

Släktforska ! Steg för steg. Av Per Clemensson og Kjell Andersson. Svensk håndbok i slektsforskning. 1987.

Utvandrere fra Østfold 1867-1901. Utgitt 1988 av Østfold Historielag.

Bok: Eng-slekten og tilknyttede slekter (Rakkestad). Av Elise Eng, 1966.

Bok: Gamle slekter i Marker, bind 1. Av Martha Østensvig, 1935.

Bok: Gamle slekter i Marker, bind 2. Av Martha Østensvig, 1938.

Bok: Slekter fra Dalen i Rakkestad. Av Anna Sønstegaard, 1966.

Bok: Skyldfolk gjennom tre århundrer. Av Anna Sønstegaard, 1971.

Bok: Kirker og Kirkegods i Berg, med en gårdshistorie. Av Ivar Sætrang.

Bok: Glemmen bygdebok, med gårder og slekter.  Av Elsa Thowsen, 1962.

Bok: Kråkerøy bygdebok, med gårder og slekter. Utgitt av Kråkerøy kommune, 1957.

Bok: Fredrikstad Byleksikon. Av Finn Kaurel, 1996.

Bok: Nedtegnelser av Per Olaf O. Torgals. Samlet av Per I. Sletten. Ljørdalen, 1984.

Bok: Fire slekter i Rendalen. Av Lizzie Brennodden, 2000.

Bok: Fortegnelse over de ældste personer i Trysil i aarene omkring 1840. Av H. Nysæter, 1908.Bok: Olea Jensdatter Østby og Peder Paulsen Grambo (Trysil). Av Marit Helene Bernts Grønland, 1997.

Hefter: ”Ballastholmen” nr. 1-2-3-4. Av Svein Skahjem, 1990 – 1992. (Kråkerøy-slekter etc.)

Bok: Slekta vår, del 1 og del 2. Av Rubert A. Kleiven. (Rakkestad etc. slekter)

Bok: Liv etter Liv, Øst i Viken. Rebekka og Lars Magnussen i Sponviken, deres forfedre og etterkommere. Av Inger Andreassen og Britt Kristiansen, 1995.

SVAR, Svensk Arkivinformasjon. Jeg er medlem og har alle permene og kan bestille fich for hele Sverige.

Jeg har tilgang til å finne filmer til kirkebøker  etc. for hele verden.

Register over innflyttede personer fra Tanum, Sverige i tiden 1820-1900 til Norge.

Register over utflyttede personer til Tanum, Sverige i tiden 1861-1900 fra Norge.

Utkast til en livshistorie. Fin for de som vil begynne å skrive sin egen livshistorie.

Skattemanntall, 1762 for Onsøy. Hjembygda Onsøy, årg. 5 – nr. 2. 1979.

Folketellingen 1801 for Onsøy. Hjembygda Onsøy, årg. 1 – nr. 1,2,3,4. 1975.

Fredrikstad Bys MATRIKUL med eiendommenes brandtaxter og skattetaxter. Utgitt 1912.

Slektsrøtter 1 : Harrald Einar Stordahls slekt i Skjeberg, Torsnes og Rygge. v/ Ottar Stordahl, 1997.

Slektsrøtter 2 : Haug – Sølvskudt-familiene, v/ Ottar Stordahl. Utgitt 1991.

Slektsrøtter 3 : Garsegg-familien frem til 1952, v/ Ottar Stordahl. (Inneholder : Askim, Berg, Eidsberg, Degernes, Marker, Nannestad, Rokke, Skiptvedt og Skjeberg)

Slekta fra STORM til KIRKENG. Notater m/navneregister, samlet av Knut Syversen. Utgitt 1994.

Knold-slekten fra Erthe i Degernes gjennom 450 år. Utgitt 1972 av Sverre Knold.

Slekt i Øst og Vest, VARTEIG – STRYN. Utgitt 1992, forfatter Inger Louise Bergerud.

Huseby mellom eller Nordre i Berg i Østfold, av Vidar Frydenlund - sep. 1990.

Bertha Westby, SLEKTER: Fuglenes, Heier, Grimsrud, Bjørnstad, Sønstegaard, Aamodt, Westby.

Ole Kristian Harlem og hans slekt. En gren av Harlem-Bjørnebyslektene, ved Haakon Harlem.

Leif Ottar Berger : Søegaard, Haraldstad, Grimstad, Grini, Berger-slekten 1530-1985. Sidegrener: Harlem, Skubberud, Homstvedt, Lundeby og Marthe Olsdatter Bergers slekt.

Blomskogsboken, Dalsland. – Innhold : Familjer i Blomskog fra 1600-tallet til 1920, og konfirmanter i Blomskogs kirke 1899 - 2003, med bilder og navn. Utgitt av : Blomskogs Hembygdsforening, 2004. Sverige.

Hefte, Emigrationen :  Bullaren – USA  1892 – 1924. Utarbeidet av : Rosa Borg, Kajsa Erixson og Laila Falk. Kjøpt i 2004. Sverige.

Gårder og slekter i Borge og Torsnes.  Bind 1. (Inneholder : Grimstad og Holm)

Gårder og slekter i Borge og Torsnes. Bind 2. (Inneholder : Heie, Thorsø og Humlekjær)

Gårder og slekter i Borge og Torsnes. Bind 3. (Inneholder : Heieren, Fuglenebb, Glosli, Kjelsås, Rød, Veel og Korseberg)

Gårder og slekter i Borge og Torsnes. Bind 4. (Inneholder : Kile, Ødegård, Refsahl, Roppestad og Husvik)

Gårder og slekter i Borge og Torsnes. Bind 5. (Inneholder : Næs, Berg, Skalle, Skallegård og Dahl)

Bok: Fredrikstadskuter på de syv hav.  Seilskipsfarten i Fredrikstad fra 1800 til 1937. Forfatter: Knut W. Engebretsen – 1999, 716 s.

Bok: Hvaler Bygdebok, gårder og slekter, bind 1, 1980, ved Gudrun Høibo.

Bok: Hvaler Bygdebok, gårder og slekter, bind 2, 1981, ved Gudrun Høibo.

Bok: Tune Gårdshistorie, Del 1, 1980, av Ulf Grøndahl.

Bok: Tune Gårdshistorie, Del 2, 1988, av Ulf Grøndahl.

GAMLA STENEBY, del 1. Steneby Hembygdsforening. Sverige 1989.

GAMLA STENEBY, del 2. Steneby Hembygdsforening. Sverige 1989.

Tøftedal socken vest på Dal, del 1. Sverige ca.1990.

Tøftedal socken vest på Dal, del 2. Sverige ca.1998.

Nøssemark – Dalslandsk grensbygd i ord och bild. Sverige 1985.

Boken om Dals Ed, En bygd vid grensen. Sverige 1977.

Boken, Familjer i MO socken (Bullarebygden) av Hans Karlsson, Sverige 1993.

Boken :  Laxarby socken i Dalsland. Sverige 1991.

Boken : Fem socknar i Munkedal, del I, Berfendal – Foss – Håby – Svarteborg og Valbo-Ryr. Sverige 1980.

Boken : Fem socknar i Munkedal, del II, Berfendal – Foss – Håby – Svarteborg og Valbo-Ryr. Sverige 1986.

Boken : Sørbygdens Harad, Bohuslen, socknarna: Hede – Krokstad og Sanne. Sverige 1984.

Boken : Bruks-och Fack-Føreningshistoria på Billingsfors, Sverige 1978.

Boken : Lerdal vår Hembygd, Gårdsbeskrivning. Sverige 1994.

Boken : Ur Valbo Harads Dombøcker 1613 – 1732, av Anders Edestam, Sverige 1978.

Boken : Ur Nordals Harads Dombøcker 1613 – 1732, av Anders Edestam, Sverige 1977.

Boken : Ur Sundals Harads Dombøcker 1613 – 1699, av Anders Edestam, Sverige 1980.

Boken : Ur Vedbo Harads Dombøcker 1613 – 1732, av Anders Edestam, Sverige 1976.

Backefors Bruk, En historikk kring ett Dalslandsk jarrnbruk, Sverige 1977.

Backe-boken, Historikk från en socken på Dal, Sverige 1977.

Boken, Familjer i HÅBY socken, av Hans Karlsson, Sverige 1990.

Boken, Familjer i FOSS socken, av Hans Karlsson, Sverige 1996.

Boken, Familjer i BÄRFENDAL socken, av Hans Karlsson, Sverige 1991.

Boken, Familjer i SVARTEBORG socken, av Hans Karlsson, Sverige 1990.

Bok: Gårder og slekter i Borge og Torsnes. Bind 6. 2005. (signert eksemplar) (Inneholder : Selbak og Kjølberg – del 1.)

Boken, Gården SKOG i Skiptvet, 1369-1865, Martha Østensvig, 1956.

Boken, Jøran Willumsdatter Søegaard og Maren Cathrine Wogn og deres aner. (av Odd F. Fladstad, 1984)

Bok: Fredrikstad Bys Historie, bind I. 1567-1767. Kjøpstad og Festningsby.  av Martin Dehli – 1960.

Bok: Norges Håndverksmestere (hele landet) bind I, av Helge Riis. u.år.

Bok: Norges Håndverksmestere (hele landet)  bind II, av Helge Riis. u.år.

Bok: Eidsvoll Bygds Historie – Bind II, 1.del. Gårdene på østsida av Vorma. Av Andreas Holmsen. 1950.

Bok: Eidsvoll Bygds Historie – Bind II. De enkelte gårdene. Av Andreas Holmsen. 1950.

Bok: Eidsvoll Bygds Historie – Bind II, 2.del, hefte I. Gardene på vestsida av Vorma. Av Birger Kirkeby.1959.

Bok: Eidsvoll Bygds Historie – Bind II, 2.del, hefte II. Gardene på vestsiden av Vorma. Av Birger Kirkeby.1959.

Bok: Eidsvoll Bygds Historie – Bind II, 2.del, hefte III. Gardene på vestsiden av Vorma. Av Birger Kirkeby.1959.

Bok: Eidsvoll Bygds Historie – Bind II, 2.del, hefte IV. Gardene på vestsiden av Vorma. Av Birger Kirkeby.1959.

Bok: Forstadsminner – Bilder fra det gamle Fredrikstad. Svenn Poppe. 1983.

Bok: Bygdebok for Elverum, bind 1,  (Hagen og Bjølset), 1983.

Bok: Bygdebok for Elverum, bind 2,  (Vestad til 1940, Midtskogen, Grundset, Øksna og Rustad), 1984.

Bok: Bygdebok for Elverum, bind 3,  (Strandbygda), 1985.

Bok: Bygdebok for Elverum, bind 4,  (Heradsbygda del I: Helset, Oppsal, Lussberget), 1988.

Bok: Bygdebok for Elverum, bind 5,  (Heradsbygda del II: Skjefstad, Houm, Nygarden), 1988.

Bok: Bygdebok for Elverum, bind 6,  (Jømna, Melåsberget kretser), 2002.

Bok: Bygdebok for Elverum, bind 7, del I:  (Vestre Hernes), 1990.

Bok: Bygdebok for Elverum, bind 7, del II:  (Østre Hernes og Horndalen), 1990.

Bok: Fredrikshald i 250 år av O. Forstrøm, 1665 – 1915, del I, faksemile-utgave 1990 (etter org. 1915).

Bok: Fredrikshald i 250 år av O. Forstrøm, 1665 – 1915, del II, faksemile-utgave 1990 (etter org. 1915).

Bok: De dalsländska järnbruken. Av Anders Edestam. 1977.

Bok: SUNNEBOKEN, En skildring om människor och skeenden i Sunne församling från sen medeltid till nutid. Av majoren Arvid Noreen (1859-1919). 1957.

Hefte : DALSLÄNSK EMIGRATION TILL NORGE OCH AMERIKA 1862-1905. En beskrivning av det dalsländska samhället, de dalsländska emigranterna samt emigranternas destinationsort. Och upplevelser av sin nya situation i Amerika. Av Åsa Fjellman-Lätt. Nov. 1995

Bok: BILLINGSFORS. Ett dalsländskt bruk under 250 år, 1738-1988. Av Jan Kuuse. 1988.

Bok: RYR, Skålleruds socken. Gårdar och Släkter. Av Bror Hebenius. Utan år.

Bok: BÅGENHOLM-HÅBOLS-SLÄKTEN. En släktbok av Ivan Löfgren. 1983. Faksimile av 1965 utgåva.

Bok: Vår Bygd 1891-1991. Bygdehistoria, Gårdshistorie från sydvästra Frändefors. Av Arne Hallsten. 1997.

Bok: EN ÄRTEMARKSSLÄKT. Förfäder och ättlingar till Olle och Anna Britta på Torpet. Av Roland Olsson och Monica Antonsson. 1989.

Bok: GESÄTERS SOCKEN, med gårds och släktshistoria. Eds Hembygdsförening. 1980.

Bok: Folk ock gårdar i Råggärd. Utgiven av Råggärd Hembygdsförening. 2000.

Bok: SKÅLLERUD. En bok om Skålleruds socken i Dalsland. Av Logen Mellerud 644. 1973.

Bok: SVANSKOG, bok I. Av Carl-Axel Högmer. 1978. (bibliofilupplaga med nr. 161)

Bok: SVANSKOG, bok II. Av Carl-Axel Högmer. 1982. (bibliofilupplaga med nr. 62)

Bok: Ingevaldssläkten, del I. Av Olof Ljung. 1994. (signerad eksemplar)

Bok: Ingevaldssläkten, del II. Av Olof Ljung. 2000. (signerad eksemplar)

2 stk. DVD. Søkbare gravsteiner i Trysil prestegjeld. Utgiver: Sør-Østerdal Slektshistorielag. 2006.

Bok: Trysilboka, bind 9-del I. Garder og slekter. Utgiver: Trysil kommune. 2006.  

Bok: Trysilboka, bind 9-del II. Grendedel. Hovedforfatter: Bjørn Tore Bryn. 2006.

BOK: <KRABBEN>, båtliv på Glomma i eldre tider – fra Gleng til Valdisholm. Av Tore Stubberud. 1986.

Bok: Gårder og slekter i Borge og Torsnes. Bind 7. 2006 (signert eksemplar) (Inneholder : Selbak og Kjølberg – del 2.)

Bok: SLITERÆNE, Arbeid og kamp i Østfold. Av Svein Olav Hansen. 2006.

Bok: Husmannsplasser i Enningdalen, Idd. Av Ruth og Sigurd Buer. 1995.

Bok: Slekten Frøshaug i Trøgstad. Av Martha Østensvig. 1952.

Bok: Norske Gardsbruk, Østfold Fylke, Nord, bind II, Askim – Eidsberg – Mysen. 1983 av L. K. Storhaug.

Bok: Norske Gardsbruk, Østfold Fylke, Øst, bind IV, Rakkestad. 1985 av L. K. Storhaug.

Bok: Norske Gardsbruk, Østfold Fylke, Nord, bind VI, Askim – Marker. 1987 av L. K. Storhaug.

Bok: Norske Gardsbruk, Østfold Fylke, Syd, bind VII, Skjeberg – Tune – Varteig. 1987 av L. K. Storhaug.

Bok: Norske Gardsbruk, Østfold Fylke, Nord, bind VIII, Borge – Fredrikstad – Hvaler – Kråkerøy – Onsøy – Rolvsøy. 1987 av L. K. Storhaug.

Bok: Norske Gardsbruk, Østfold Fylke, Nord, bind IX, Eidsberg. 1987 av L. K. Storhaug.

Bok: Norske Gardsbruk, Østfold Fylke, bind III, Marker – Rømskog – Trøgstad. 1985 av L. K. Storhaug.

Bok: Norske Gardsbruk, Østfold Fylke, Nord, bind V, Rømskog – Trøgstad. 1987 av L. K. Storhaug.

Bok: Gårder i Berg, Rokke og Asak. 2007.  Av Trygve og Egil Minge. Redaktør: Roger Prang.

Bok: Gårder og slekter i Borge og Torsnes. Bind 8. 2007 (Inneholder Selbak og Kjølberg – del 3.

Bok: Ida, Kulturbygd i grenseland. Idd og Enningdalen Historielags årbok 2007.

Bok: AKERGÅRDER i Oslo, en landsens byhistorie av Finn Holden. ISBN 82-7694-142-7

Bok: Bälnäs och Valberg, Svensk bygdebok ved Ed. Av Roland Olsson. 1998.

Bok: Rölanda socken i forntid och nutid, del I. Historiedel. 1992.

Bok: Rölanda socken i forntid och nutid, del II. Gårdarnas och torpens historia. 1995.

Bok: Norske Gardsbruk, Ny utgave, Bind 1, Østfold fylke Vest. 1983 av L. K. Storhaug ( Inneholder : Hobøl – Skiptvet – Spydeberg )

Bok: Nøtterøy, Gårds- og slektshistorie, Bind I. Av Sigurd H. Unneberg (1971)

Bok: Nøtterøy, Gårds- og slektshistorie, Bind 2. Av Sigurd H. Unneberg (1971)

Bok: Tjømø en Bygdebok, m/gårdshistorie av Lorens Berg ( 1920 )

Bok: Vestby Bygdebok, bind 1, Vestby sokn av Osvald Martinsen. G.nr. 1-84. ( 1974 )

Bok: Vestby Bygdebok, bind 2, Garder og Såner sokn av Osvald Martinsen. G.nr. 85-159. ( 1976 )

Bok: Gårder og slekter i Borge og Torsnes. Bind 9. 2008. (Inneholder Begby, Lilleby, Haugsten, Gansrød, Ulfeng, Grårud, Nybøle og Laverød)

Bok: Tøger Pedersens historie (Nakkim nedre i Degernes). Av Jan Henrik Lund. 2005

Bok: Fredrikstadmarka – på sporet av historien. Av Svein Skahjem. 24.10.2006

Bok: Kirker i Østfold (65 stk.) Av Tore Steinar Pettersen. Nov. 2008

Bok: Cicignon, Fra Festningsverk til Villastrøk. Av Svein Skahjem. 2008

Bok: Tretten dager i Riccione. Av Kjell Gundersen fra Halden. 2005

Bok: En saga i blått. ( En jordomseiling ) Av Erik Torjusen. 2001

Bok: Anna i Ødemarka, av Dagfinn Grønoset. 1972 (historie fra Hedemark)

Bok: Norske Gardsbruk, Hedemark Fylke 1 av L. K. Storhaug. 1968. Elverum – Løten – Vang

Bok: Slekten fra nedre Opstad i Rygge gjennom 300 år, samlet ved Søren N. Roer. 1971.

Bok: Hof Bygdebok, Bind I av Hans Marius Trøseid. 1983 (Gards- og slektshistorie for Åsa og Nord-Jara)

Bok: Smaalenenes Amt. Glemminge og Kråkerøy Herreder. 1814-1914. C.Plünneke og P.Velde.

Bok: Glimt fra Fredrikshalds sjøfartshistorie, av Arild E. Syvertsen. 2007

Bok: Bygdebok for Askim, Gårdshistorie, bind I, av Martha Østensvig. 1965.

Bok: Grueboka II, Første halvbind. Gardene av Harald Hveberg. (Austsida) Utgitt av Grue kommune 1949.

Bok: Våler Bygdebok, Gårdshistorie for Våler, del 1, Gnr. 1-28. Av Einar J. Pedersen. 2003.

Bok: Våler Bygdebok, Gårdshistorie for Våler, del 2, Gnr. 29-60. Av Einar J. Pedersen. 2005.

Bok: Våler Bygdebok, Gårdshistorie for Våler, del 3, Gnr. 61-87. Av Einar J. Pedersen. 2008.

Bok: Våler Bygdebok, Gårdshistorie for Svinndal, del 1, Gnr. 88-110, 122 og 125. Av Einar J. Pedersen. 1990.

Bok: Våler Bygdebok, Gårdshistorie for Svinndal, del 2, Gnr. 111-138, unntatt 122 og 125. Av Einar J. Pedersen. 1992

Bok: Rygge, bind 1, Gårder og Slekter. Av Ingeborg Flood. 1990.

Bok: Ås Bygdebok, Gårdshistorie 1. Av Trygve Vik. 1971.

Bok: Ås Bygdebok, Gårdshistorie II. Av Trygve Vik. 1972.

Bok: Rødenes Bygdebok, bind 1, Gårdshistorie. Av R. Elwin Myhrvold. 2007 (Nytrykk med rettelser av 1962)

Bok: Gårds- og Slektshistorie for Øymark, bind 1. Av Grete Brustad Nilsen. 2007.

Bok: Gårds- og Slektshistorie for Øymark, bind 2. Av Grete Brustad Nilsen. 2008.

Bok: Bygdebok for Eidsberg og Mysen, Gårdshistorie, bind I. Av Helge Frøyset. 1959.

Bok: Bygdebok for Eidsberg og Mysen, Gårdshistorie, bind II. Av Helge Frøyset. 1986.

Bok: Bygdebok for Eidsberg og Mysen, Gårdshistorie, bind III. Av Helge Frøyset. 1994.

Bok: Bygdebok for Eidsberg og Mysen, Gårdshistorie, bind IV. Av Helge Frøyset. 1994.

Bok: Bygdebok for Eidsberg og Mysen, Gårdshistorie, bind V. Av Rønnaug Wergeland Krog. 2003.

Bok: Bygdebok for Eidsberg og Mysen, Gårdshistorie, bind VI. Av Rønnaug Wergeland Krog. 2008.

Bok: Liers Historie (Buskerud), Bind IV, Gårdshistorie, av Ola Bjerkås. 1977.

Bok: Kjøpmanns-kalenderen. Norges Kjøpmenn, Akershus Fylke. 1947. (Med bilde og slektsopplysninger)

Bok: Askim gårdshistorie, bind 2, gnr. 41-73. Av Ulf Grøndahl. 1987.

Bok: Askim gårdshistorie, bind 3, gnr. 74-97 og 99. Av Ulf Grøndahl. 1987.

Bok: Lag slektsbok. Papir – Multimedia – Internett. Utgitt av DIS-Norge, oktober 2009.

Bok: Hva dagene vet. Av Sverre Østen. 1996. Om Tro/Overtro, Vær/Værvarsler og Livet/Kjærligheten.

Bok: Slektsgranskerens Guide til: UTVANDRINGEN 1825-1930. Av Liv Marit Haakenstad. 2008.

Bok: Bak fabrikkporten. Minner fra et arbeidsliv 1925-1975. (Halden). Av Ivar Bjørndal.2000.

Bok: Fra union til krig og frigjøring. Historien om Halden, Berg og Idd, 1900-1950. Av Arvid Johanson. 1999.

Bok: Granit. Stenhoggernes historie i grenselandet. Av Rolf Danielsson & Svein Nordheim. 2003.

Bok: Borgerne paa Fredrikshald. Skildringer fra krigen aar 1716. Av O. A. Øverland.(1897, annen utgave 2004)

Bok: Gatenavn i Halden. Historien bak våre ferdselsveier. Av Frank Kiel Jacobsen. 1994.

Bok: TUR / RETUR Halden. Oppvekstminner fra 40- til 60-tallet. Av Mons Hvattum. 1993.

Bok: Brev frå Hans Nielsen Hauge, bind I, 1796-1804, ved Ingolf Kvamen. 1971.

Bok: Brev frå Hans Nielsen Hauge, bind II, 1805-1822, ved Ingolf Kvamen. 1972.

Bok: Slekter i Østfold, Bohuslän og Älvsborgs län, Av Rino Rådahl. 1997.

Bok: Torrskog, En Dalslandssocken i ord och bild. 1996.

Bok: Fredrikstadskuter på de syv hav.( 1800 til 1937.) Knut W. Engebretsen. 1999.

Bok: Haugianere i Østfold, av H. Mustorp. 368 sider.  1930.

Bok: Kooperative Portretter med noen biografiske opplysninger. 1940.

Bok: Aurskog og Blaker (Gårder og ætter i Aurskog), av Eyvind Lillevold. Bind I. 1987.

Bok: Aurskog og Blaker(Gårder og ætter i Aurskog og Blaker),av Eyvind Lillevold,Bind II.1987.

Bok: Hedmark gjennom 150 år. Forfatter Per-Øivind Sandberg. 1995.

Bok: Totens Bygdebok, bind III. (Historisk bind) 1968.

Bok: EIN FJELLGARD, Kvanbekksetra av Halvor Floden. Norsk Folkeminnelag, 1968.

Bok: Vatne Bygdebok, Gards- og ættesoge, Bind I. Harald Slyngstad. 1983.

Bok: Vatne Bygdebok, Gards- og ættesoge, Bind II. Harald Slyngstad. 1983.

Bok: NØTTERØ, En bygdebok.(Gårdshistorie) Av Lorens Berg.(Opptrykk fra 1922) 1989.

Bok: En kjærlighetserklæring til Halden Sykehus – 1952-2002. Av Arvid Johanson og Bjørn Ystrøm. 2002.

Bok: Lærdal Bygdebok, Bind IV, Heim og Ætt, Hauge Sokn : Lærdalsøyri-Mjelde-Øye-Stødno. 2001.

Bok: Trøderslekten GRAM, med oversikt over andre nåværende Gram slekter i Norge. Av H. T. Gram. 1982.

Bok: Slekten Christiansen fra Flensburg. Av Per Christiansen. 1972.

Bok: Stokke : en bygdebok. 586 sider. (Historie og gårdshistorie). Av Lorens Berg. 1928.

Bok: Ringerikske Slekter I. Slekter fra Hole og Tyristrand. Ved A. Lagesen. 1927.

Bok: Fredrikstad Bys Historie, bind II. 1767-1860. Fra Festningsby til Trelastsentrum. Av Martin Dehli. 1964.

Bok: Fredrikstad Bys Historie, bind III, 1860-1914. Sagbrukstiden. Av Martin Dehli. 1973.

Bok: Gards- og ættesoge for TINGVOLL, bind III. Av Hans Hyldbakk. 1965.

Bok: IDA, Kulturbygd i grenseland. Idd og Enningdalen Historielags årbok 2010.

Bok: Rolvsøy bygdehistorie, 1500-1994. Av Sven G. Eliassen. 1994.

Bok: Bygdebok for Årdal i Sogn og Fjordane (Slektsbandet), Band 3. Av Dagfinn Krossen. 1985.

Bok: Lars Nordland. Masfjordboka, band I. Redaktør Alf Strand. 1995. (gnr. 1-31).

Bok: Lars Nordland. Masfjordboka, band II. Redaktør Alf Strand. 1995. (gnr. 31-58).

Bok: Ættarbok for Kvam, bind III, Vikøy Sokn. 1972.

Bok: Ættarbok for Kvam, bind IV, Øystese Sokn. 1973.

Hefte: Norges Matrikel 1903, Glemminge Herred.

Bok: Jæren Gards- og Ættesoge, 1500-1900. Band II, Høyland. (Opptrykk 1987)

Bok: Fr. Grønvold, Slægts-krøniker 1500-1800.  Trykt 1924. (Den Norske gren av den Danske Adelslægt Orning – Offisersslægten Grønvold i Norge )

Bok: Solum Bygds Historie (Telemark), Bind I, Bygdehistorie. Av Toralf Gjone. 1965.

Bok: Solum Bygds Historie (Telemark), Bind II, Gårdshistorie. Av Toralf Gjone. 1962.

Bok: Solum Bygds Historie (Telemark), Bind II, Gårdshistorie. Av Toralf Gjone. 1962. (Har 2 stk. av denne)

Hefte: Lite hefte om Solum Kirke i 200 år. (1766-1966) Utgitt 03.07.1966. (Ligger i Gårdshistorie-bindet).

Bok: I de dage, av O. E. Rølvaag. 1942. ( Fortelling om norske nykommere i Amerika).

Bok: Byvandring i Fredrikstad. Bymiljøene som ble borte III. Erling Andreassen og Svein Skahjem. 2000.

Bok: Halden-idretten, 1879-1965. Av Nils Arvidsen og Gunnar Minge. 1966.

Bok: Halden Handelsstands Forening gjennom 100 år, 10.07.1857 – 10.07.1957. Av Hans Maastad. 1957.

Bok: ASKER. Bidrag til bygdas gårdshistorie. Av Halvard Torgersen. Annen utgave, 1941.

Bok: NORE – UVDAL, i forn og nye. Del I, Gards- og Ættesoge for Nore, Band I. Av T.K.Loftsgard.

Bok: NORE – UVDAL, i forn og nye. Del I, Gards- og Ættesoge for Nore, Band II. Av T.K.Loftsgard.

Bok: NORE – UVDAL, i forn og nye. Del I, Gards- og Ættesoge for Nore, Band III. Av T.K.Loftsgard.

Bok: NORE – UVDAL, i forn og nye. Del I, Gards- og Ættesoge for Nore, Band IV. Av T.K.Loftsgard.

Bok: NORE – UVDAL, i forn og nye. Del I, Gards- og Ættesoge for Nore, Band V. Av T.K.Loftsgard.

Bok: REGISTERBIND for Nore – Uvdal. Del I, Gards- og Ættesoge for Nore, Band I-V. Av T.K.Loftsgard.

Bok: Teater på Fredrikshald. Av Vidar Parmer. 1967

Bok: Gards- og Ættesoge for Rindal, band I. Av Hans Hyldbakk. 1964.

Bok: Gards- og Ættesoge for Rindal, band II. Av Hans Hyldbakk. 1966.

Bok: Gards- og Ættesoge for Rindal, band III. Av Hans Hyldbakk. 1967.

Bok: Varteig, en liten bygds historie, fra gammel tid til våre dager. Av Olav Spydevold. 1956.

Bok: Sem og Slagen Gårdshistorie, første bind, første del, Sem Hovedsogn. Av Oscar Albert Johnsen. 1945.

Bok: Sem og Slagen Gårdshistorie, første bind, annen del, Slagen Sogn. Av Oscar Albert Johnsen. 1948.

Bok: Sævvækællær og Spinnejenter, Tistedalen fra villmark til industristed. Av Frank Kiel Jacobsen. 1989.

Bok: Nesodden Herred. Bidrag til bygdens historie. De enkelte gårders historie. Av doktor Hj. Berner. 1924 (1990).

Bok: Ur Sundals Härads Domböcker, 1700 – 1730. Anders Edestam / Elsa Sjödahl. 1994.

Bok: Gårdar i Göteborgs och Bohus län, Del I. 2002.
( Innhold: Alle gårdar i Strömstad, Tanum, Sotenäs och Munkedals kommuner. )

Bok: Gårdar i Göteborgs och Bohus län, Del II. 2002.
( Innhold: Alle gårdar i Lysekil, Uddevalla, Orust och Tjörns kommuner. )

Bok: Gårdar i Göteborgs och Bohus län, Del III. 2002.
(Innhold: Alle gårdar i Stenungsund, Kungälv, Göteborg, Härryda, Mölndal, Partille, Öckerö och Lilla Edets kommuner)

Bok: Liv etter liv, i Bohuslän – Dalsland – Østfold. Marie og Johannes Skibæk, deres forfedre og etterkommere.        Av Britt Kristiansen og Inger Andreassen. 1992.

Bok: Norske Gardsbruk, Akershus Fylke, bind I. Av professor dr. Paul Borgedal og diplomingeniør Lars Berg. 1941.   

Bok: Veldre bygdebok, bind I, Hedemark. (Gårdshistorie). Utgiver: Veldre Historielag. 1974.

Bok: Kråkstad Bygdebok (Gårdshistorie), Akershus, bind II. Av M.Østlid. En bygdebok fra 1930-årene.

Bok:  Løten Boka, Hedemark, Garder og Slekter, bind I. Utarbeidet av J. B. Morthoff. 1949.

Bok:  Løten Boka, Hedemark, Garder og Slekter, bind II. Utarbeidet av J. B. Morthoff. 1953.

Bok:  Løten Boka, Hedemark, Garder og Slekter, bind III. Utarbeidet av J. B. Morthoff. 1955.

Bok: Funderud-slekten fra Rødenes. En ættesaga med trekk fra Norgeshistorien. Av Martha Østensvig og Olav Funderud. Trykt hos E. Sem A/S Halden, 1944. Totalt 358 sider + stamtavlekart.

Bok:  Gårder og slekter i Borge og Torsnes, bind 11. Torp Mellom. Av: Karl Ottar Fjeld, Lars Ole Klavestad, Svein Åstrøm, og medforfatter Inger E. Thorbjørnsen. 2012.  

Bok: Fra vannsag til atomreaktor…..trekk av Haldens historie i 100 år. Av Ivar Bjørndal. 1965.

Bok: Ringerikske slekter, bind II. Slekter fra Haug, anneks til Norderhov. Av A. Lagesen. 1930

Bok: Liers Historie, bind 2, gårdshistorie. Fra gnr. 51 til og med 102. Av Rolf Fladby. 1963.

Bok: Romedalboka, gårder og slekter, bind II. Av Bjarne Morthoff. 1970.

Bok: Kjøpmannskalenderen, Norges Kjøpmenn, Østfold Fylke. Av hovedredaktør Daniel Helset. 1944.

Bok: Selbu i fortid og nåtid, bind III. (Gårdshistorie). Av Kjell Haarstad og Per O. Rød. 1984.

Bok:  Selbu i fortid og nåtid, bind 4. (Gårdshistorie). Av Kjell Haarstad og Per O. Rød. 1984 ?.

Hefte: Stamtavle over slægten HENNE. Av adjunkt Martin Arnesen. 1879, Fredrikshald.

Hefte: Familien Lyches Slægtregister. Av student G. Wessell. 1877, Fredrikshald.

Bok: Aarnæs-Slekten i Øymark. Med de tilknyttede slekter Kirkebye og Morbach. Av Martha Østensvig.1942.

Bok: Slektene BAY i Norge. Slektsbok for Bay-slekten fra Vinger, Odal, Skånes, samt Fron i Gudbrandsdal og fra Flesberg, med tillegg om Bay-slekter fra Christiania, Drammen, Drøbak m.fl. Av O. Delphin Amundsen. 1943.

Bok: Funderud-Slekten fra Rødenes. En ættesaga med trekk fra Norgeshistorien. Av Martha Østensvig og Olaf Funderud. 1944.

Bok: Familien KNAP i Norge. Genealogiske og Biografiske oplysninger. Ved Ritmester Hagb. Th. Knap, med 4 tavler og 29 billeder. 1911.

Bok: Slekten Nordbye fra Asakbygden. Av Gustav Heber. 1934.

Bok: En gammel slekt fra ASKIM. Av Magna Aaser. Uten årstall.

Bok: HALLINGSLEKTER (Med inngifta ætter frå andre stader), Baklien-ætta, med greiner av ættene Bergsgard, Huus, Sel, Villand, Skarsgard og mange fleire. Av Botolv Baklien. 1987.

Bok: På sporet av deg selv. Håndbok i slektsforskning. Av Tore Strømøy og Finn Karlsen. 2006.

Bok: Slektsgransking. Steg for steg med praktiske eksempler. Av Liv Marit Haakenstad. 2010.

Bok: Astri, My Astri : Norwegian Heritage Stories. Engelsk og Norsk. Av Deb Nelson Gourley. 2005.

Hefte: Slekta fra STORM til KIRKENG. Notater (med navneregister) samlet av Knut Syversen. 1994.

Bok: Familien DUE i Aremark. Ved Olaus J. Fangø. 1930. (Jeg har 2 av denne).

Bok: Slekten HOLMSEN. 300-års jubileum 1634 – 1934. Ved Gudrun Jølsen. 1934.

Bok: SLÆGTS-KRØNIKER, 1500 – 1800. Ved Fr. Grønvold. 1924. (Jeg har 2 av denne)

Bok: SLÆGTS-KRØNIKER, Annet bind  1800 – 1900. Ved Fr. Grønvold. 1925.

Bok: Slekten fra Grinder i Aremark. Av Haakon Anker Veel. 1943. (Jeg har 2 av denne).

Bok: Quisling-saga. Ættesaga frå det 16-århundre til 1945. Av Astrid S. Ormtveit. 1993.

Bok: Stamtavle over Familien Bassøe, samt nogle oplysninger om familierne: Aalborg, Haslund, Hiort, Holst, Nørbech, Oftedahl og Smith. Ved oberst i træncorpset, Hans Bassø. 1899 / april 1900.

Bok: Sveriges Adel. Under 1600 – 1700 – talen. Samtida Minnesteckningar, jemte anmärkningar. Av Carl Arvid Klingspor. Första bandet. 1876.

Bok: Märkvärdigheter rörande SKÅNSKA ADELN. Av J. C. Barfod. Med inledning ock anmärkningar av Gunnar Carlquist. 1976.

Bok: Norsk Slektskalender. Utgitt av Norsk Slektshistorisk Forening. Bind 1. 1949.

Bok: Norsk Slektskalender. Utgitt av Norsk Slektshistorisk Forening. Bind 2. 1951.

Bok: Norsk Slektskalender. Utgitt av Norsk Slektshistorisk Forening. Bind 3. 1979.

Bok: Norske Slægter 1912. Ved Haagen Krog Steffens, arkivar i Riksarkivet.

Bok: Norske Slægter 1915. Ved Haagen Krog Steffens, arkivar i Riksarkivet.

Bok: Danmarks Adels Aarbog, 1921.  Bind XXXVIII.

Bok: Danmarks Adels Aarbog, 1929. Bind XLVI.

Bok: Danmarks Adels Aarbog, 1968 – 1869. Bind LXXXIV.

Bok: Svensk Slägtkalender och Svenska Ättartal. Årg. 1 – 14, 1885 – 1908. Personregister. 1976.

Bok: Svensk Slägtkalender, 1885.

Bok: Svensk Släktkalender, 1886.

Bok: Svensk Släktkalender, 1887.

Bok: Svensk Släktkalender, 1888. (Jeg har 2 av denne)

Bok: Svenska Ättartal, 1889. Femte Årgången, 5 – 6.

Bok: Svenska Ättartal, 1891. Sjunde Årgången, 7.

Bok: Svenska Ättartal, 1892. Åttonde Årgången, 8.

Bok: Svenska Ättartal, 1893. Nionde Årgången, 9.

Bok: Svenska Ättartal, 1894. Tionde Årgången, 10.

Bok: Svenska Ättartal, 1896. Ellofte Årgången, 11.

Bok: Svenska Ättartal, 1898. Tolfte Årgången, 12.

Bok: Svenska Ättartal, 1905. 13:e Årgången, 13.

Bok: Svenska Ättartal, 1908. 14:e, och sista årgången, 14.

Bok: Svenska Släktkalendern, 1912. Utgifen af Gustaf Elgenstierna.

Bok: Svenska Släktkalendern, 1913. Utgifen af Gustaf Elgenstierna.

Bok: Svenska Släktkalendern, 1914. Utgifen af Gustaf Elgenstierna.

Bok: Svenska Släktkalendern, 1915 - 1916. Utgifen af Gustaf Elgenstierna.

Bok: Svenska Släktkalendern, 1917. Utgifen af Gustaf Elgenstierna.

Bok: Svenska Släktkalendern, 1918. Utgifen af Gustaf Elgenstierna.

Bok: Svenska Släktkalendern, 1919. Utgifen af Gustaf Elgenstierna.

Bok: Svenska Släktkalendern, 1920 - 1921. Utgifen af Gustaf Elgenstierna.

Bok: Svenska Släktkalendern, 1927. Utgifen af Gustaf Elgenstierna.

Bok: Svenska Släktkalendern, 1930. Utgifen af Gustaf Elgenstierna.

Bok: Svenska Släktkalendern, 1936. Utgifen af Gustaf Elgenstierna.

Bok: Svenska Släktkalendern, 1938. Utgifen af Gustaf Elgenstierna.

Bok: Svenska Släktkalendern, 1943. Utgifen af Gustaf Elgenstierna.

Bok: Svenska Släktkalendern, 1950. Utgifen af Ulla Elgenstierna.

Bok: Ätten Rehbinder, gjennom åtta sekler. Af C. M. V. Rehbinder. 1925

Bok: Slekten Botner i Høland. Av Odd Ottesen. 1982.

Bok: Slektene Muus – Falch – Falck – Falk – Falch (Falck)-Muus – Muus-Falch, ca. 1550 – 1987. Av H.T.Gram. 1987.

Bok: Håndverkerslektene Jahnsen og Ritter. Fra Odals Værk og Sachsen. Av Jahn Børe Jahnsen. 1988.

Bok: Matrikkel over Den Norske Frimurerorden, for arbeidsåret 1963/64.

Bok: Slekten Rosenqvist. En del opplysninger om en slekts liv og levnet gjennom 330 år. Av Einar Rosenqvist. 1943.

Bok: Slegten Wetlesen (Vetlesen) i Norge. Ved T. Vetlesen, og efter hans død, av J. L. Vetlesen. 1927.

Bok: Familien Lundh. Professor Gregers Fougner Lundhs slekt. Ved Elisabeth Fougner. 1970.

Hefte: Roald Amundsens Stamfedre. Av Ingebret Aas. (Andre utgave). 2001.

Bok: Slektsbok over en fra Holsten til Norge indvandret slekt LANGE. Ved Albert J. Lange. 1917.

Bok: Den Norske Slekt SPARRE. Ved Arkivar A. W. Rasch. 1925.

Bok: Vore Fælles Aner. Norsk Tidsskrift for Genealogi, Personalhistorie, Biografi og Literærhistorie. (Norsk Personalhistorisk Tidsskrift). Bind III. Ved S. H. Finne-Grønn og C. M. Munthe. 1926. (Jeg har også en utgave som er trykt i desember 1988)

Bok: Borgerrulle for Kristiansand, 1641 – 1820. Utgitt 1952.

Bok: Personalhistorisk Tidsskrift. Utgivet af Samfundet for Dansk-Norsk Genealogi og Personalhistorie. 3. Bind. Ved Fr. Krarup. 1882.

Bok: Personalhistorisk Tidsskrift. Tredie Række. 4. Bind. Utgivet af Samfundet for Dansk-Norsk Genealogi og Personalhistorie. Ved G. L. Grove. 1895.

Bok: Personalhistorisk Tidsskrift. Ottende Række, 5. Bind, (47 de Aargang). Utgivet af Samfundet for Dansk-Norsk Genealogi og Personalhistorie. Ved Paul Hennings. 1926.

Bok: Personalhistorisk Tidsskrift. 12 Række, 3. Bind, (69  Aargang, 1948). Utgivet af Samfundet for Dansk-Norsk Genealogi og Personalhistorie. Ved H. Hjorth-Nielsen. 1949.

Bok: Den Nordenfjellske Gren av Slekten BLIX fra Jemtland. Samlet av Thomas Norum. 1967.

Bok: Slægten Benkestok. Af Wilhelmine Brandt. 1985.

Bok: Stamtavle over Familien JUELL. Samlet og udgivet af F. O. Juell. (1879). (Denne faksimileutgave er fra 1978).

Bok: Slekten Gløersen med sidelinjer. Av Cato Holmsen. 1929.

Bok: Arkivkunnskap. Statsarkiva. Av Alf Kiil. 1969.

Bok: Fortegnelse over Sorenskrivere i Norge, 1591 – 1814. Særtrykk av sorenskriver Arnet Olafsens verk. 1959.

Bok: Norske Arkivkatalogar. Oversikt over katalogar, register, mikrofilm, kjeldeutgåver, m.m. i offentlige norske arkiv. Av Egil Nysæter. 1982. ( + Jeg har samme bok i 2. opplag, 1983 ).

Bok: Administrasjonshistorie og Arkivkunnskap. Kommunene. Av Liv Mykland og Kjell-Olav Masdalen. 1987.

Bok: Norske Stamtavler. Bibliografi. Utarbeidet av Gustav E. Raabe. 1941.

Bok: Riksarkivet: Arkivregistraturar 4. Rentekammeret. Lensrekneskapar I, Austlandet. 1982.

Bok: Fredrikstad Lagtingsprotokoll nr. I – VIII, 1607 – 1615. Utgitt  ved Odd Sandaaker. 1989.

Bok: Norske Kongebrev, bind II, hefte 5, Registre, 1670 – 1680. Redaksjon Rolf Fladby og Gunvor Foslie. 1974.

Bok: Norske Kongebrev, med innlegg. Regester, bind II, hefte 1, 1670. Redaktør Rolf Fladby. 1968.

Bok: Norske Kongebrev, bind II, hefte 2, Regester, 1671 – 1672. Redaktør Rolf Fladby.

Bok: Norske Kongebrev, med innlegg, Regester, bind II, hefte 3, 1673 – 1675. Redaktør Rolf Fladby.

Bok: Norske Kongebrev, med innlegg, Regester, bind II, hefte 4, 1676 – 1680. Redaktør Rolf Fladby. 1973.

Bok: Norske Kongebrev, med innlegg, Regester, bind III, hefte 2, 1683 – 1684. Redigert av Rolf Fladby og Gunvor Foslie. 1980.

Bok: Norske Kongebrev, med innlegg, Regester, bind III, hefte 3, 1685. Redigert av Rolf Fladby og Gunvor Foslie. 1983.

Bok: Norske Kongebrev, bind III, hefte 4, registre, 1681 – 1685. Redaksjon Rolf Fladby og Gunvor Foslie. 1985. (Jeg har 2 stk. av denne ).

Bok: Norske Kongebrev, med innlegg, Regester, bind III, hefte 1, 1681 – 1682. Redigert av Rolf Fladby, Gunvor Foslie og Harald Winge. 1977.

Bok: Norske Kongebrev, med innlegg, Regester, bind IV, 1686 – 1689. Av Rolf Fladby og Gunvor Foslie. 1989.

Bok: Norske Kongebrev, med innlegg, Regester, bind VI, 1695 – 1699. Av Rolf Fladby og Gunvor Foslie. 1993.

Hefte: Norske Herredags-Dombøger. Tredje Række, 1625 – 1646, III Afsigtsbog for 1628. Ved Dr. P. Groth. 1929.

Hefte: Norske Herredags-Dombøger. Tredje Række, 1625 – 1646, Anden Afdeling, V-VIII. Ved Fr. Scheel. 1932.

Hefte: Norske Herredags-Dombøger. Navnereister til bind I – VI. Av E. A. Thomle. 1903.

Hefte: Norske Herredags-Dombøger. Dom bog for 1604. Av E. A. Thomle. 1903.

Hefte: Norske Herredags-Dombøger. Dombog for 1599. Ved E. A. Thomle. 1897.

Hefte: Norske Herredags-Dombøger. Dombog for 1597. Ved E. A. Thomle. 1895.

Hefte: Norske Herredags-Dombøger. Dombog for 1580. Ved E. A. Thomle. 1894.

Hefte: Norske Herredags-Dombøger. Dombog for 1578. Ved E. A. Thomle. 1893.

Bok: Norske Logmannsbrev frå Millomalderen. Ei skriftshistorisk etterrøking av logmannsbrev frå Oslo, Uppland, Skien, Tunsberg, Borgarting og Bohuslän. Ved Eivind Vågslid. 1930.

Bok: Niels Stub. Etter Lagtingsbøker frå Oslo, 1572 – 1580. Av Sigurd Kolsrud. 1957.

Bok: Nils Stubs Optegnelsesbøger, fra Oslo Lagthing, 1572 – 1580, første hefte. Ved H. J. Huitfeldt-Kaas. 1893.

Bok: Nils Stubs Optegnelsesbøger, fra Oslo Lagthing, 1572 – 1580, 2det hefte. Ved H. J. Huitfeldt-Kaas. 1895.

Bok: Oslo Lagtingsprotokoll, nr. II – VII, 1608 – 1616. +  Oppland Lagtingsprotokoll, nr. I, 1611 – 1613. Av Kjell J. Kleivane. 1987.

Bok: Diplomatarium Norvegicum, bind XXII, Forord og Register. Ved Ferdinand Linthoe Næshagen. 1995.

Bok: Diplomatarium Norvegicum, bind XXII, første halvbind. 1498 – 1536. Oslo 1990.

Bok: Diplomatarium Norvegicum, bind XXII, annet halvbind. 1537 – 1575. Oslo 1992.

Bok: Diplomatarium Norvegicum, bind XXI, første halvbind. 1270 – 1498. Bergen 1970.

Bok: Regesta Norvegica. Bind I, 822 – 1263. Av Erik Gunnes. Oslo 1989.

Bok: Regesta Norvegica. Bind II, 1264 – 1300. Av Narve Bjørgo og Sverre Bagge. Oslo 1978.

Bok: Regesta Norvegica. Bind III, 1301 – 1319. Av Sverre Bagge og Arnved Nedkvitne. Oslo 1983.

Bok: Regesta Norvegica. Bind IV, 1320 – 1336. Av Erik Gunnes og Halvor Kjellberg. Oslo 1979.

Bok: Regesta Norvegica. Bind V, 1337 – 1350. Av Erik Gunnes. Oslo 1979.

Bok: Slægten med de røde roser, (OSTENFELD). Dansk slægt. Av Jens Ostenfeld. 1931.

Bok: Slekten. Innføring i ættegransking. Av Fin Michalsen.

Bok: Kjenn din slekt . Kort veiledning i slektsforskning. (Ny utgave). Ved C. S. Schilbred. 1980.

Bok: Gotisk Skrift. En tekstsamling. Av Kjell Haarstad og Aud Mikkelsen Tretvik. 1981.

Bok: Haandbog i Slægtsforskning. Ved Albert Fabritius og Harald Hatt. 1943.

Bok: (På Engelsk) Tracing Your Family Tree. By Jean A. Cole and Michael Armstrong. 1988

Bok: (På Engelsk) History of the Norwegian Settlements. By Hjalmar Rued Holand. 2006.

Bok: Slektsgranskerens guide til UTVANDRINGEN, 1825 – 1930. Av Liv Marit Haakenstad. 2008.

Bok: Personalhistorisk Tidsskrift, Ottende Række, 2.bind, 44 de aargang. Ved Paul Hennings. 1923.

Bok: Personalhistorisk Tidsskrift, Ottende Række, 4.bind, 46 de aargang. Ved Paul Hennings. 1925.

Bok: Personalhistorisk Tidsskrift, Ottende Række, 6.bind, 48 de aargang. Ved Paul Hennings. 1927.

Bok: Personalhistorisk Tidsskrift, 1.bind, Niende Række ,49 de aargang. Ved H. Hjorth-Nielsen. 1928.

Bok: Nyt Dansk Adelslexikon. Fortegnelse over Dansk Adel i fortid og Nutid. Ved A. Thiset og P. L. Wittrup. 1904.

Bok: Ätterna Oxenstierna och Vasa under Medeltiden. Släkthistoriska Studier, av Hans Gillingstam. 1952.

 

 

JEG SKRIVER OPP FORTLØPENDE DE BØKER JEG KJØPER.

Har fått 155 bøker siden sist jeg oppdaterte min hjemmeside.

 

Arild Oliver Bråthen