Valda familjer och personer

Noteringar


Skjælvor SÆVES-20790

BIOGRAFI: Han er nevnt i skattemanntall i midten av 1600-årene.


Schøller TORSTENSEN-20788

BIOGRAFI: Han er også kalt for Skjælvor Torstensen Sæves.


Peder ERIKSEN-20795

BIOGRAFI: Han kjøpte 10 lpd. i Klemsdal, gnr. 38, i 1730, og 4 lpd. i 1731, og noe i 1735. Ved sin død eide han hele Klemsdal.


Helge BERGSEN Strømnes-20816

BIOGRAFI: I boka Varteig, en liten bygds historie, side 309 står skiftet etter Helge`s død i 1773 oppført. Han var en formuende mann, og etterlot seg 359 daler til deling blandt arvingene. I skiftet nevnes : 2 kobberkjeler, 2 tinnfat, 3 brede og 1 liten gryte, 1 bakstehelle med tilbehør, 1 tømmerlenke, 2 smale og 2 brede økser, 2 jernvier, 1 jernstør, 1 plog, 1 harv, 2 naver, hammer og tang, 1 spikerbor, 4 sigder og 2 ljåer, 1 sag, 1 bordkniv, 2 bjeller med klaver, 1 ildtang, 1 skolejern, 1 spisslede, 1 jernskodd slede, 2 gamle seler, 1 skap, 2 roskap, 1 benk, 1 bord med krakk, 2 senger, den ene med omheng, 1 vev, 1 rokk, 1 spade og 1 grev, 2 gamle kar, 2 baljer, 2 bøler, 2 bryggekar, 1 setting og 1 kvarter, 4 lester kull, 2 tønner, 1 håndkvern, 1 høyslede og 1 vedslede, 1 kjøle, 2 melkebøtter og 2 drøftetraug, 1 kjerne og 1 ridesal. Av sengeklær fantes : 1 hodepute, 1 skinnfell, 3 hampestrielaken, 1 blårandet dyne, 1 strielaken, 2 sengkleder, 1 putevar, 1 rødt teppe, 4 håndklær. Helges klær : 1 blå kledesvest, 2 blå vadmelsskjorter, 1 par skinnbukser, 1 par blå hoser, 1 par støvler og 1 par sko, 1 fløyelsvest, dessuten fantes det kvinnfolkklær. Dette var sannsynligvis etter kona Kari, som døde i 1769 : 1 fløyels kyse, 1 stort kvinnfolkkjole, 1 blått skjørt, 1 blåstoff trøye, 1 randet skjørt, 1 blå og hvit bomullstrøye, 1 kallemankes liv, 1 kallemankes kåpe, 2 luer, 1 kolørt bånd, 1 par halvermer, 1 hvitt forkle. Av dyr fantes det følgende : 1 rød og 1 blakk hoppe, 2 røde kuer, Stjerne og Svangeros, 2 hvite kuer, Sølvi og Rødkinn, 1 kvige, 4 sauer, 7 lam, 1 svin. Av korn fantes : 20 skpd høy, 20 tønner havre, 3 tønner bygg, 1 kvarterhvete og 10 skpd halm. Alt i alt utgjorde det registrerte løsøre i boet vel 130 daler. Prisnivået får vi et inntrykk av når vi hører at 20 tønner korn ble vurdert til 25 daler, 1 rød hoppe til 9 daler og kuene til 3-5 daler. Bemerkelsesverdig er det ellers at det i dette forholdsvis velholdte bo overhode ikke fantes sølv eller andre edle ting.


Kari ERIKSDATTER-20796

BEGRAVNING: Begravet sammen med sin datter Karen.


Berg HELGESEN Strømnes-20818

BIOGRAFI: Han var husmann.


Mathis HELGESEN Strømnes-20820

BIOGRAFI: Han var husmann.


Karen HELGESDATTER Strømnes-20822

DÖD: Karen døde bare 1 dag gammel. Hun ble begravet sammen med sin mor.


Anders PEDERSEN-20807

BIOGRAFI: Han overtok Klemsdal gnr. 38, etter sin far i 1782.


Erich SCHIØLLERSEN Jelsnes-20810

DÖD: Døde han i 1778 på Vestgård (nei, han er far til barnet som de får i 1800). Kan vel ikke det når han fikk et barn med kona i 1800 ?