Valda familjer och personer

Noteringar


Olinus BØRRESEN-1544

FÖDELSE: Funnet i Trysil kirkebok, bok VOL: 138, side 58, nr. 74. Foreldrenes bosted var Lørdalen hvor far var gårdmand.

KRISTNING: Faddere var: Ragnhild Mathisdatter Haugen, Ingrid Olsdatter Haugen, Ole Gjermundsen Haugen, Gjermund Olsen Haugen, og Gjermund Gjermundsen Talaassæteren.


Kari PERSDATTER-1747

FÖDELSE: Funnet i Trysil kirkebok, bok VOL:138, side 103, nr. 6. Foreldrenes bosted var Lørdalen hvor far var gårdbruger.


Børre OLINUSEN-1748

FÖDELSE: Funnet i Trysil kirkebok, bok VOL:140, side 83, nr. 13. Foreldrenes bosted var Lørdalen og far var inderste.


Per OLINUSEN-1749

FÖDELSE: Funnet i Trysil kirkebok, bok 7, side 32, nr. 171. Foreldrenes bosted var Lørdalen og far var inderste.


Per PERSEN-1752

FÖDELSE: Funnet i Trysil kirkebok, bok VOL:138, side 83, nr. 63. Foreldrenes bosted var Lørdalen hvor de var gaardfolk.


Oline BØRRESDATTER-1545

FÖDELSE: Funnet i Trysil kirkebok, bok VOL: 138, side 122, nr. 64. Foreldrenes bosted var Lille Lørdalen hvor far var gårdmand.


Kersti PERSDATTER-1753

FÖDELSE: Funnet i Trysil kirkebok, bok VOL:140, side 225, nr. 146. Foreldrenes bosted var Torgals i Lørdalen hvor far var inderste.


Oline Olava PERSDATTER-1758

DÖD: Oline Olava ble ikke død 18 november 1954 som jeg hadde sendt til Family Search.

FÖDELSE: Funnet i Trysil kirkebok, bok 8, side 164, nr. 3. Foreldrenes bosted var Lokholt i Lørdalen og far var gaardbruger.


Eli KRISTIANSDATTER-2339

FÖDELSE: Det er mulig at det er henne som blir døpt den 6. april 1766 i Stange, se Stange kirkebok, bok 6, 1762-1787, side 21, nr. sist på høyre bolk. Far og mor var: Christian Christophersen og Eli Olsdatter. Faddere var: Christian Madsen oh hustru, Amund Hansen og hustru, og Marte Jensdatter.


Christian ANDERSEN-2340

KRISTNING: Funnet i Trysil kirkebok, bok 3, side 43, nr. 21. Foreldrenes bosted var Fuglesand.


Kari ANDERSDATTER-2341

KRISTNING: Funnet i Trysil kirkebok, bok 3, side 89, nr. 16. Foreldrenes bosted var Fuglesand.


Anders ANDERSEN-2342

KRISTNING: Funnet i Trysil kirkebok, bok 3, side 50, nr. 1. Foreldrenes bosted var Fuglesand.


Ingebor ANDERSDATTER-2343

KRISTNING: Funnet i Trysil kirkebok, bok 3, side 98, nr. 2. Foreldrenes bosted var Fuglesand.


Torgal OLSEN Sætre(Torgals)-2344

KRISTNING: Funnet i Trysil kirkebok, bok 2, side 221, nr. 1. Foreldrenes bosted var Sætre.


Ingeborg ERIKSDATTER Søndre Vestby(Torgals)-2345

KRISTNING: Funnet i Trysil kirkebok, bok 3, side 67, nr. 6. Foreldrenes bosted var Westbye i Trysil.


Ingeborg TORGALSDATTER-2349

FÖDELSE: Funnet i Trysil kirkebok, bok 6, side 5, nr. 9. Foreldrenes bosted var Westby.


Peder TORGALSEN-2355

FÖDELSE: Funnet i Trysil kirkebok, bok 6, side 72, nr. 4. Foreldrenes bosted var Westby og far var gaardmand.


Martinus PEDERSEN-1760

BIOGRAFI: Hans far heter, Peder Olsen.

KONFIRMASJON: Han ble konfirmert den 11. oktober 1835 i Stange kirke. Han er født på Rønningen i Elverum, den 31. januar 1821, og døpt i Elverum kirke, den 6. mai 1821. Far var Peder Olsen, og mor var Anne Jensdatter. Funnet i Stange kirkebok, bok 10, 1835-1845, side 117, nr. 23.

FÖDELSE: Funnet i Elverum kirkebok, bok 7, 1815-1830, side 120, nr. 42. Foreldrenes bosted var Rødningen(Rønningen) hvor far var husmand.

KRISTNING: Faddere var: Ole Knudsen Skulstad, Stefanius Østjordet, Gulbrand Erichsen Wolla, Elen Olsdatter Meljordet, og Oliana Pedersdatter Støkket.


Anne OLSDATTER-1548

BIOGRAFI: Hun var fra Moldberget (Fuglesand).

FÖDELSE: Funnet i Trysil kirkebok, bok VOL: 137, side 173, nr. 17. Foreldrenes bosted var Moldberget.


Johanne MARTINUSDATTER-1761

Foreldrene var ikke gifte når hun ble født på Rømoen, men giftet seg før hennes dåp.

FÖDELSE: Funnet i Trysil kirkebok, bok VOL:139, side 40, nr. 29. Foreldrenes bosted var Rødmoen. Johanne ble født før foreldrene ble gift. Foreldrene giftet seg den 2. januar 1856. Far og mor er de biologiske foreldrene til Johanne.


Ole MARTINUSEN-1762

Han er født på Nordhagen i Osen.

FÖDELSE: Funnet i Trysil kirkebok, bok VOL:139, side 61, nr. 33. Foreldrenes bosted var Nordhagen i Osen, Trysil og far var selveier.


Torgal OLSEN-1549

FÖDELSE: Funnet i Trysil kirkebok, bok VOL: 137, side 176, nr. 31. Foreldrenes bosted var Moldberget.


Andrea PERSDATTER-1763

BIOGRAFI: Hennes far heter, Per Paulsen.

FÖDELSE: Funnet i Trysil kirkebok, bok VOL: 137, side 311, nr. 18. Foreldrenes bosted var Skjæret.


Marte TORGALSDATTER-1764

FÖDELSE: Funnet i Trysil kirkebok, bok VOL:139, side 87, nr. 6. Foreldrenes bosted var Rødmoen i Osen, Trysil og far var gaardbruger.


Ola TORGALSEN-1766

FÖDELSE: Funnet i Trysil kirkebok, bok VOL:140, side 8, nr. 127. Foreldrenes bosted var Rødmoen hvor far var gaardbruger.


Petronelle TORGALSDATTER-1767

FÖDELSE: Funnet i Trysil kirkebok, bok VOL:140, side 49, nr. 114. Foreldrenes bosted var Rødmoen hvor de var gaardfolk.


Helmine TORGALSDATTER-1769

FÖDELSE: Funnet i Trysil kirkebok, bok 7, side 9, nr. 87. Foreldrenes bosted var Saugbakken hvor de var gaardfolk.


Alene TORGALSDATTER-1770

FÖDELSE: Funnet i Trysil kirkebok, bok 7, side 58, nr. 24. Foreldrenes bosted var Saugbakken hvor de var gaardfolk.


Theodor TORGALSEN-1771

DÖD: Theodor døde ikke 1 april 1948 slik jeg hadde sendt inn til Family Search.

FÖDELSE: Funnet i Trysil kirkebok, bok 7, side 124, nr. 147. Foreldrenes bosted var Saugbakken og de var gaardfolk.


Anders OLSEN Moldberget-1550

BIOGRAFI: Garden Engemoen, som ved skylddelinga i 1869 gikk ut med bnr.13, omfattet Engemoen jordveg, Myrsjøbergsetra med rettighet i halvparten av den Myrsjøbergseiendom som da beboddes av Jon Jonsen, alle slåtter og 400 mål skog. Den ble under 22/1-1870 solgt til Anders Olsen Moldberget - eller Axelhus som han kalte seg da - sammen med selgernes eiendommer i Ljørdalen. Kjøperen er sønn av Ole Andersen Moldberget i Osen. Like etter han overtok, døde kona hans, Siri Paulsdatter, og da Anders skulde gifte seg att, måtte han skifte. Garden er da taksert til 1360 spd. som han overtar den for. Boet hans viste 1610 daler i brutto, men bare 487 i netto, for han var skyldig mye. Anders Engemoen drev garden stort. I 1875 hadde han en besetning på 5 hester, 8 naut, 12 sauer og 12 geiter. Han sådde 1 td. bygg, 1 td. havre til grønnfôr og satte 5 tdr. poteter. Det bodde 14 mennesker på garden da, derav 4 tjenere og en losjerende, Kristen Jonsen Bogsvea med kone, to barn og ei legdekjerring. De siste holdt til i «søndre stuen». Også Anders Engemoen reiste til Amerika, med sin kone Marte Mortensdatter og de to barna til Anders, Marte og Martin Sigvart. Han solgte Engemoen i 1878 (tgl. 1/5) til Per Olsen Bustad og Otto Rundfloen for 7800 kroner. De holdt att en engeslått nede ved elva og solgte i 1882(14/6) til Jon Jonsen Heggemoen, som så i 1898 (1/10) overdrog eiendommen til svigersønnen Martin Jonsen Sætre (fra Hans`). Engemoen hadde sag, kanskje også kvenn i Koloa ved Berntsfallet. Likeså var det to sager og kvenn ved Gjeddsjøen for Engemoen og Sørhus`setrer i Myrsjøberget. I åkroken ned for der Sørhussaga stod, har beveren en gang hatt bolig. (Dette er fra Trysilbok 2, side 30)

FÖDELSE: Funnet i Trysil kirkebok, bok VOL: 137, side 242, nr. 4. Foreldrenes bosted var Moldberget.


Siri PAULSDATTER-1775

BIOGRAFI: Hennes far heter, Povel Hansen.

FÖDELSE: Funnet i Trysil kirkebok, bok VOL: 137, side 255, nr. 19. Foreldrenes bosted var Rybekmoen hvor far var inderste.


Marte ANDERSDATTER-1776

FÖDELSE: Funnet i Trysil kirkebok, bok VOL:139, side 98, nr. 9. Foreldrenes bosted var Rødmoen og far var inderste.


Erik PERSEN-1777

BIOGRAFI: Hans far heter, Per Persen. Erik var selveier.

FÖDELSE: Funnet i Trysil kirkebok, bok VOL: 137, side 250, nr. 3. Foreldrenes bosted var Eltedalen.


Ingeborg OLSDATTER-1553

FÖDELSE: Funnet i Trysil kirkebok, bok VOL: 137, side 291, nr. 10. Foreldrenes bosted var Moldberget.


Einar ERIKSEN-1781

FÖDELSE: Funnet i Trysil kirkebok, bok VOL:140, side 83, nr. 11. Foreldrenes bosted var Mora og de var husfolk.


Ola ERIKSEN-1783

FÖDELSE: Funnet i Trysil kirkebok, bok 7, side 75, nr. 2. Foreldrenes bosted var Mora og og foreldrene var husfolk, og far var snedker.


Knud Sigurd ERIKSEN-1785

FÖDELSE: Funnet i Trysil kirkebok, bok 8, side 64, nr. 40. Foreldrenes bosted var Lillevold og far var selveier og tømmermand.


Paul Irgens Dybdahl OLSEN-1554

FÖDELSE: Funnet i Trysil kirkebok, bok VOL: 138, side 256, nr. 13. Foreldrenes bosted var Moldberget i Osen, Trysil.


Marte PAULSDATTER-1788

FÖDELSE: Funnet i Trysil kirkebok, bok 7, side 23, nr. 68. Foreldrenes bosted var Sørby og far var skrædder.


Mina Karine PAULSDATTER-1789

FÖDELSE: Funnet i Trysil kirkebok, bok 7, side 59, nr. 37. Foreldrenes bosted var Storberget og far var skrædder.


Petter Eyvind PAULSEN-1790

FÖDELSE: Funnet i Trysil kirkebok, bok 7, side 129, nr. 184. Foreldrenes bosted var Nordby og far var skrædder.


Karl Magnus PAULSEN-1841

FÖDELSE: Funnet i Trysil kirkebok, bok 8, side 36, nr. 80, film Nr.104. Foreldrenes bosted var Mehagen (Haugen) hvor hans far var Skredder.

KRISTNING: Faddere var: arbeider Ola Persen og hustru Ragnhild Gjermundsdatter, skredder Ole Simensen og hustru Karoline Johnsdatter, selveiersønn Per Eriksen Lillevold, og tjenestepige Inger Johnsdatter (Tonsberget?). Karl Magnus ble også hjemmedøpt den 26.12.1882 av Eriksen. Vitner var Karoline Juliusdatter og foreldrene.


Lars BENTSEN-2364

BIOGRAFI: Han var skoleholder og bodde på Riiser i Hobøl, 1801. Når Lars og hans kone, Christiana giftet seg, var det begges 1. ekteskap. Lars var skoleholder.

KRISTNING: Funnet i Hobøl kirkebok, bok I-1, 1733-1814, side 15, nr 19. Foreldrenes bosted var Gustvedt. Faddere var: Ellen Gustved, Abelone Bjerve, Lars Gustved, Jerch Bierve, og Gunille Gustved.


Christiana ERICHSDATTER-14596

KRISTNING: Funnet i Hobøl kirkebok, bok I-1, 1733-1814, side 24, nr. 3. Foreldrenes bosted var Fucher eie.


Lars LARSEN-14600

KRISTNING: Funnet i Hobøl kirkebok, bok I-1, 1733-1814, side 160, nr. 10. Foreldrenes bosted var Dahler i Hobøl. Faddere var: Hellene Sundbye i Spydeberg sogn, Margrethe ???, Ragnhild Riiser, Bertel Rygge, og Joen Søndre Hvidsten.

BEGRAVNING: Funnet i Hobøl kirkebok, bok I-1, 1733-1814, side 163B, nr. 8 fra bunnen av siden.


Bendt LARSEN-14601

KRISTNING: Funnet i Hobøl kirkebok, bok I-1, 1733-1814, side 169B, nr. 1. Foreldrenes bosted var Bærøe i Hobøl. Faddere var: Ellen Stønnerud i Spydeberg sogn, Karen Haug, Maria Bentsdatter, Børre Nielsen, og Peder Berntsen.


Anne Magrethe LARSDATTER-14602

KRISTNING: Funnet i Hobøl kirkebok, bok I-1, 1733-1814, side 190, nr. 7. Faddere var: Maren Schiestad, Maria Bentsdatter Torbiørnrud, Ole Bielsrud, Niels Bentsen søndre Hvidsten, og Jens Bertelsen Tennerud.


Lars LARSEN-14598

KRISTNING: Funnet i Hobøl kirkebok, bok I-1, 1733-1814, side 213B, nr. 5. Foreldrenes bosted var Dahler i Hobøl. Faddere var: Thore Biersrad, Olia Riiser, Ole Biersrad, Johannes Riiser, og Niels søndre Hvidsten.

BEGRAVNING: Funnet i Hobøl kirkebok, bok I-1, 1733-1814, side 225B, nr. 2 fra bunnen av siden.


Anne Oline LARSDATTER-14599

KRISTNING: Funnet i Hobøl kirkebok, bok I-1, 1733-1814, side 229B, nr. 9. Foreldrenes bosted var Riiser i Hobøl. Faddere var: Olia Riiser, Berthe Bentsdatter Riiser, Johannes Riiser, Thomes Olsen Dahler, og Niels Jensen søndre Hvidsten.

BIOGRAFI: Jeg har sett om hun døde før folketellingen for 1801, men ikke funnet henne som død. Mulig hun var tjenestepige på en annen gård i filketellingen enn der foreldrene bodde. De bodde på Riiser i Hobøl.


Lars LARSEN-14597

KRISTNING: Funnet i Hobøl kirkebok, bok I-1, 1733-1814, side 242, nr. 2. Foreldrenes bosted var Riiser i Hobøl. Faddere var: Olia Riiser, Sophie Jonsdatter Hvidsten, Berthe Bentsdatter Riiser, Niels Hvidsten, og Brynild Olsen Hvidsten.

BEGRAVNING: Funnet i Hobøl kirkebok, bok I-1, 1733-1814, side 255B, nr. 23 fra toppen av siden.