Valda familjer och personer

Noteringar


Sigvart Anton HANSEN Østre Heier-17630

FÖDELSE: Funnet i Rakkestad kirkebok, bok 11, 1862-1877, side 162, nr. 83. Foreldrenes bosted var Østre Heier og far var gårdbruger.

KRISTNING: Faddere var: M. Mathisdatter Harlemshaugen, Maren Thorersdatter Østre Heier, Andrine ?? Oremo, Anders Olsen Heier østre, og Ole Olsen Oremo.


Anne Kristine Andersdatter HELLER-17629

FÖDELSE: Funnet i Rakkestad/Degernes kirkebok, bok II-1, 1878-1899, side 9, nr. 30. Foreldrenes bosted var Heller og far var gårdmand.

KRISTNING: Faddere var: gårdbrukerkone Johanne Evensdatter, Tj.pige Anne Sofie Hansdatter, grdm. Hans Olsen, gbr.søø Martin Simensen, og broder Johannes Simensen.


Christian OLSEN Eng-17636

FÖDELSE: Funnet i Rakkestad/Rakkestad kirkebok, bok I-13, 1894-1908, side 32, nr. 18. Foreldrenes bosted var Thue i Rakkestad og far var gårdbruger.

KRISTNING: Faddere var: husmand Theodor Christiansen Gjulemplass og hustru, gbr. Hans Christiansen Iglerud, gbr. Johannes Christiansen Iglerud, og gbr.datter Sidsel L. Gjulem.

BIOGRAFI: Kristian og Maren Sofie var bosatt på Eng i Rakkestad.

KONFIRMASJON: Christian ble konfirmert i Rakkestad i 1914.


Maren Sofie SIGVARTSDATTER-17635

FÖDELSE: Funnet i Sarpsborg kirkebok, bok 4, 1892-1899, side 65, nr. 4. Foreldrenes bosted var Opsund i Sarpsborg og far var arbeidsvognmand.

KRISTNING: Faddere var: tømmermand Hans Hermansen Lerkerød, tømmermand Syver Syversen, kone Klara Hermansen, og pige Anna Olsen Sarpsborg

KONFIRMASJON: Maren ble konfirmert i Rakkestad i 1913.