Valda familjer och personer

Noteringar


Hans JOHANNESEN-23906

FÖDELSE: Funnet i Rakkestad kirkebok, bok I-8, 1842-1849, side 17, nr. 54. Foreldrenes bosted var Kaldaaker plass hvor far var husmand.

KRISTNING: Faddere var: Ingebret Olsen Westby plass, Niels Evensen Bodahl, Berthe Ingebretsdatter Westby, Oleana Olsdatter Westby, og Kari Olsdatter Bodahl.

BIOGRAFI: I 1865, var han skolelærer med bosted på Aamodt.


Berthe Marie PEDERSDATTER-16204

FÖDELSE: Funnet i Rakkestad kirkebok, bok I-8, 1842-1849, side 54, nr. 17. Foreldrenes bosted var Aamodt hvor far var gårdmand.

KRISTNING: Faddere var: Johannes Pedersen Aamodt plass, Anders Olsen Aamodt plass, Johannes Olsen Nokkerud, Marie Iversdatter Aamodt, og Anne Sophie Olsdatter Nokkerud.


Maren Amalie HANSDATTER-23909

FÖDELSE: Funnet i Rakkestad kirkebok, bok 11, 1862-1877, side 63, nr. 81. Foreldrenes bosted var Aamodt og far var skolelærer.

KRISTNING: Faddere var: Johannes Olsen Aamodt, Johannes Larsen Aamodt, Ole Martin Pedersen Aamodt, Thale Pedersdatter, og Johanne Marie Helgesdatter.


Lars LARSEN-14006

BIOGRAFI: Han var farver av yrke.


Gustav JOHANNESEN Kjenner-14009

BIOGRAFI: ?? Se indflyttet, før hans datter Anne Kristine blir født i 1877 ??


Hans Jørgen JOHANNESEN-14010

BIOGRAFI: Han var snekker av yrke.


Lars IVERSEN-14011

BIOGRAFI: Han var forpakter.

KONFIRMASJON: Han ble konfirmert 1878 i Skjeberg kirke.

FÖDELSE: Funnet i Rakkestad kirkebok, bok 11, 1862-1877, side 47, nr. 96. Foreldrenes bosted var Stemme plass i Os, Rakkestad.

KRISTNING: Faddere var: Jens Pedersen Vestbye plass, Anne Maria Taraldsdatter Vestbye plass, Christine Andersdatter Vestbye plass, Else Pedersdatter Vestbye plass, og Andreas Syversen Tøften plass.


Elisabeth ANDERSSON-14012

KONFIRMASJON: Hun ble konfirmert 1877 i Sverige.


Laura Mathilde LARSEN-14162

FÖDELSE: Funnet i Rokke, Berg kirkebok, bok III-2, 1888-1901, side 14, nr. 6. Foreldrene var ikke gifte, men de giftet seg 27. mars 1898. Begge foreldrene bodde på Medbørydningen, Rokke i Berg. Det var fars 1. leiermaal, og mors 2. leiermaal.

KRISTNING: Faddere var: kone Julie Martinsdatter Østbyødegaard, pige Anne Josefine Medbø, tjener Ole Hansen Medbø, og husmand Ole Andersen Korsætholtet.


Johan Marinus MARTINSEN-14013

BIOGRAFI: Johan var fisker av yrke.