Valda familjer och personer

Noteringar


Svend AAS-7460

FÖDELSE: Funnet i Rakkestad kirkebok, bok 11, 1862-1877, side 156, nr. 182. Foreldrenes bosted var Aas i Degernes.

KRISTNING: Faddere var: Karen Olausdatter Aasplass, Anne Svendsdatter Fuglenes, Bolette Johannesdatter Aas, Mathis Kristiansen Aas og Johannes Svendsen Fuglenes.


Andrine Olava HANSDATTER-13376

BIOGRAFI: Hun har også navnet Andrine Olava Pilhaug. Andrine fødte en dødfødt gutt, som siste av deres barn etter 1910.

FÖDELSE: Funnet i Rakkestad kirkebok, bok 11, 1862-1877, side 145, nr. 48. Foreldrenes bosted var: Bjørnestad Ytre.

KRISTNING: Faddere var: Elisabet Andersdatter Bjørnestad, Inger Tostensdatter Bjørnestad, Anders Helgesen Bjørnestad, Johannes Andersen Bjørnestad og Ole Hansen Bjørnestad.


Alf Henry AAS-13379

FÖDELSE: Funnet i Rakkestad kirkebok, bok II-2, 1900-1920, side 15, nr. 15. Foreldrenes bosted var: Aas i Degernes.

KRISTNING: Kun hjemmedøpt den 6. desember 1903 av jordmor Tea Vestby.


Hans HANSEN-13377

FÖDELSE: Funnet i Rakkestad kirebok, bok I-7, 1825-1841, side 126, nr. 87. Foreldrenes bosted var Ytre Biørnestad, hvor far var gaardbruger.

KRISTNING: Faddere var: Svennung Larsen Heier, Anders Helgesen Biørnestad, Inger Andersdatter Biørnestad, Sidsel Helgesdatter Biørnestad, og Kari Larsdatter Heier.

BIOGRAFI: Ved folketellingen 1865 for Rakkestad, var han gårdbruker og forpakter av Nakkiim nedre og Vestby.


Anne Marie MATTISDATTER-13378

FÖDELSE: Funnet i Rakkestad kirkebok, bok I-7, 1825-1841, side 89, nr. 99. Foreldrenes bosted var Nakim i Degernes.

KRISTNING: Faddere var: Johannes Hansen Nakim, Even Nielsen Nakim, Henrik Tostensen (ibid?), Anne Hansdatter ibid, Anne Hansdatter ibid, og Inger Sørensdatter ibid.


Hans Martin HANSEN-25741

FÖDELSE: Funnet i Rakkestad kirkebok, bok I-10, 1857-1861, side 73, nr. 167. Foreldrenes bosted var Nedre Nakim, hvor de var inderster.

KRISTNING: Faddere var: Johannes Hansen, Ole Hansen Bjørnestad, Peder Mathisen Nakim, Anne Sophie og Pernille Christensdatter Bjørnestad.


Ole Anton HANSEN-25740

FÖDELSE: Funnet i Rakkestad kirkebok, bok 11, 1862-1877, side 40, nr. 7. Foreldrenes bosted var Pilhaug, hvor de leide.

KRISTNING: Faddere var: Hans Mathisen Nakim, Iver Mathisen Nakim, Anne Johanne Andersdatter Nakim, Johanne Elisabeth Mathisdatter Nakim, og Anne Sophie Hansdatter Bjørnestad.


Maren Bertine HANSDATTER-25739

FÖDELSE: Funnet i Rakkestad kirkebok, bok 11, 1862-1877, side 84, nr. 171. Foreldrenes bosted var Ytre Bjørnestad, hvor de var inderster.

KRISTNING: Faddere var: Ole Hansen Bjørnestad, Anders Helgesen Bjørnestad, Sidsel Andersdatter Bjørnestad, Johanne Mathisdatter Nedre Nakim, og Anders Mathisen Nedre Nakim.


Petter Olav Olsen ERTHE-13398

FÖDELSE: Funnet i Rakkestad/Degernes kirkebok, bok II-1, 1878-1900, side 25, nr. 20. Foreldrenes bosted var Erthe i Degernes.

KRISTNING: Faddere var: g.br. Tøger Pedersen Erthe og hans hustru Julie Jensdatter, g.m.datter Nina Johannesdatter Gjerberg, tj.pige Johanne Andersdatter Erthe og g.m.sønn Hans P. Pedersen Erthe.

BIOGRAFI: Hans far er g.br. Anton Pettersen, født 1861. Hans mor er Kristine Amalie Pettersdatter, født 1855.


Maren Johanne STOREHEIER-13396

FÖDELSE: Funnet i Rakkestad/Degernes kirkebok, bok II-1, 1878-1900, side 43, nr. 20. Foreldrenes bosted var Storeheier i Degernes.

KRISTNING: Faddere var: g.br. Arne Olsen Skarpholt og hustru Tilla Olsdatter, g.br.datter Sima Johansdatter Aas, g.br.sønn Svend Johansen Aas og g.br.sønn Gunerius Olsen Storeheier.


Ole Anthon PEDERSEN-13402

FÖDELSE: Funnet i Eidsberg kirkebok, bok I-10A, 1857-1866, side 79, nr. 9. Foreldrenes bosted var Solberg, gnr. 190, i Hærland, Eidsberg, hvor far var gårdbruker.

KRISTNING: Faddere var: Daniel Pedersen Solberg og hustru Gunhild Marie Johansdatter, pige Gunhild Marie Olsdatter Solberg, Caroline Amundsdatter Svenskerud, og gbr. Amund Amundsen Svenskerud.

KONFIRMASJON: Han ble konfirmert den 30.09.1877 i Hærland, Eidsberg.


Kristine Amalie PETTERSDATTER-13403

FÖDELSE: Funnet i Aremark kirkebok, bok III-3, 1850-1865, side 15, nr. 98. Foreldrenes bosted var Kolbjørnsvig, hvor far var gårdbruker.

KRISTNING: Faddere var: Ane Jensdatter og Anders Andersen Kilebraaten, Johan J. og Anders Svensen Qvenkasa, og Anne Larsdatter Kolbjørnsvig.

KONFIRMASJON: Hun ble konfirmert den 13.10.1867 i Aremark.


Johan Edvard Olsen ERTHE-25749

FÖDELSE: Funnet i Rakkestad/Degernes kirkebok, bok II-1, 1878-1899, side 48, nr. 1. Foreldrenes bosted var Erthe, hvor far var gårdbruker.

KRISTNING: Faddere var: Jonette Marie Johannesdatter, Johanne Andersdatter, Hans P. Pedersen, Anton Andersen, og Kristine Amalie Petersdatter. Alle fra Erthe.


Ludvig Einar Olsen ERTHE-25750

FÖDELSE: Funnet i Rakkestad/Degernes kirkebok, bok II-1, 1878-1899, side 65, nr. 5. Foreldrenes bosted var Erthe, hvor far var gårdbruker.

KRISTNING: Faddere var: Tøger Pedersen Ilebæk og hustru, Ole Andersen Erthe og hustru, og Anton Danielsen Solberg i Eidsberg.