Valda familjer och personer

Noteringar


Per PERSEN Nygaarden-10347

BIOGRAFI: Angående Pers foreldre og søsken, se side 147 i Trysilbok 1 og side 40 i bok 5. Per og Dina Johanne kjøpte Nyvold i 1907, se side 238 i Trysilbok 1 og side 114 i bok 5 om deres barn.


Per JOHNSEN Lie-10348

BIOGRAFI: Se side 271 i Trysilbok 1 og side 136 i bok 5 om Per og Jennys barn. Stedet de har kjøpt er: Vie.


Jenny OLSDATTER Myre,Vestsjøberget-10349

BIOGRAFI: Angående Jennys foreldre og søsken, se side 64 i Trysilbok 2.


Emil KRISTIANSEN Bakken,Lillebyen-10351

BIOGRAFI: Se side 162 i Trysilbok 1 og side 60 i bok 5 om Emils foreldre og søsken. Også på side 61 i bok 5 om Emil og Karines barn. Se også side 239 i bok 1 om deres barn.


Signe Odny PAULSDATTER Østerhaug-10353

BIOGRAFI: Angående foreldrene og søsken til Signe, se side 268 i Trysilbok 1.


Petter Severin SØRENSEN-10010

BIOGRAFI: Fra Hvaler bygdebok, del 1 står det følgende : Bnr. 40, side 456, Løkkebakken. Fradelt bnr. 8 1902 m.
sk. 2 øre. Ligger på østsiden av hovedbølets innmark og grenser mot øst til foten av Vardeberget, i sydøst til Snekottas innmark, forøvrig til bnr. 8, og er innhegnet av stengjerde. 1865: 2 tn. pot. 1875: 2 tn. pot. - Et markstykke ble 7.12.1879 leid til Raoul Herlofsen bnr. 6. - Petter <Severin> Sørensen fikk 1.9.1903 skjøte for kr. 200 og hadde da betalt og forlengst tatt eiendommen i bruk. Han hadde bodd her i hvert fall siden desember 1863. P. Severin Sørensen var uekte født 23.12.1829 i Halden, konfirmert i Skjeberg, død 24.10.1915 på Hvaler. Han var smed og kom 1857 fra Halden, bodde først hos Ole Carlsen på Reff, senere her på Løkkebakken. Petter Severin og hustrus dødsbo solgte d.e. v.
auksjon til lærhandler H. Gullichsen som fikk skjøte 10.03.1920 for kr. 1. 925,-

FÖDELSE: Uekte født.


Karen ANDERSDATTER-10354

FÖDELSE: Funnet på film HF 265, Hvaler kirkebok, bok 6, side 135, linje 19, film HF 265. Far var husmand og de bodde på Kilebryggen.


Severine Amalie SØRENSEN-10358

KRISTNING: Hun døde før dåpen i kirken, men ble hjemmedøpt av Halvor Syversen Reff, den 2 april 1860.

FÖDELSE: Funnet på film no. 184, Hvaler kirkebok, bok 6, side 82, linje 32.


SØRENSEN-10359

FÖDELSE: Funnet på film no. 184, Hvaler kirkebok, bok 6, side 153, linje 73.

KRISTNING: Hun ble ikke døpt.


Severine Amalie SØRENSEN-10374

BIOGRAFI: Hun ble konfirmert på Hvaler 1884. Hun ble ikke gift.

FÖDELSE: Funnet på film 1172030, Hvaler kirkebok, bok 7, side 49, linje 13.


Carl Ludvig SØRENSEN-10376

FÖDELSE: Funnet på film 1172030, Hvaler kirkebok, bok 7, side 91, linje 58.

BIOGRAFI: Han ble konfirmert 1889 på Hvaler. Han utflyttet i 1898 til Onsøy, sjømann, senere mekanisk arbeider, Gressvik, død før 1958 og etterlot seg 6 barn.


Inga Lovise SØRENSEN-10377

KRISTNING: Hun ble hjemmedøpt av Bolette Baardsen den 2 desember 1877.

FÖDELSE: Funnet på film 1172030, Hvaler kirkebok, bok 7, side 122, linje 78.


Ludvig Emil SØRENSEN-10379

FÖDELSE: Funnet på film 1172031, Hvaler kirkebok, bok 8, side 43, linje 41.

BIOGRAFI: Han ble konfirmert 1896 på Hvaler. Han var matros, og forsvant før nyttår 1902 med <Arab Steed>, ført av Peder Chr. Pedersen Reff.


Andreas ANDERSEN-13036

FÖDELSE: Funnet i Hvaler kirkebok, bok 6, side 108, innførsel nr. 8, film HF 265. Foreldrenes bosted ved fødselen var Kieldsboe.

KRISTNING: Faddere ved dåpen var: Ingebreth Langkile, Johan Houge, Anne Kieldsboe og Berthe Langkile. Som en ser så ble Andreas døpt på vielsesdagen til sine foreldre.


Karine Amine SØRENSEN-10356

BIOGRAFI: Hun ble konfirmert på Hvaler i 1872. Hun tjente hos J. Peter Erichsen på Reff, flyttet kort etter til Halden og var 1915 gift med jordbruker Martin Engebretsen, Torpeberget 1919, ved Halden. Hun døde før 1958 og etterlot seg 6 barn i Halden.

FÖDELSE: Funnet på film no. 184, Hvaler kirkebok, bok 6, side 61, linje 23. Foreldrene bodde på Reff.

KRISTNING: Foreldrene giftet seg på Karine Amines dåpsdag den 7 mai 1858 på Hvaler.


Severin LARSEN-10361

BIOGRAFI: Severin var kusk på Rød Herregård i Halden.


Sofie Karoline SØRENSEN-10360

FÖDELSE: Funnet på film 1172030, Hvaler kirkebok, bok 7, side 8, linje 11. Foreldrene bodde på Botne, Hvaler.

BIOGRAFI: Sofie ble konfirmert i 1879 på Hvaler, og hun utflyttet til Halden i 1882. Hun var i 1915 gift med Severin Larsen som var kusk på Rød Herregård i Halden. Hun døde før 1958 og etterlot seg 5 barn i Halden og 1 i Oslo.


Andreas SØRENSEN-10362

BIOGRAFI: Andreas ble konfirmert i 1881 på Hvaler. Angående han, kone og barn, se bnr. 29, Fjellberg, Hvaler bygdebok, bok 1. De forenede Stenhuggerier solgte Fjellberg, bnr. 29 på Hvaler, den 7.6.1901 for kr. 1.000,- til stenhugger Andreas Sørensen(Pettersen). Andreas døde 12.1.1962 på Pleiehjemmet, hvor han da hadde vært i flere år. Han var gruvearbeider 1887 og bodde på Holtekasene, i 1889 var han stenhugger og bodde på Botne, se bnr. 2, kjøpte ved kontrakt 1891 arvefesteeiendommen Båtbakken av bnr. 1, hvor familien bodde til de i 1901 flyttet hit til Fjellberg. 31.10.1898 kjøpte han for kr. 25,- Skjellholmen bnr. 74. - Gift 27.5.1887 med Hilma Elisabeth Nilsdotter, f. 11.3.1863 i Skee, Sverige, d. 3.4.1941. Hun var datter av arbeider, Nils Nilsson og flyttet fra Sverige til Stenlien. Søster av Samuel Nilsen bnr. 53.

FÖDELSE: Funnet på film 1172030, Hvaler kirkebok, bok 7, side 27, linje 24. Foreldrenes bosted var Botne, Hvaler.


Nils Sigvard ANDREASSEN-10365

BIOGRAFI: Han ble konfirmert i Hvaler 1901. Se bnr. 23, 28. Han bruker Sigvard som fornavn.

FÖDELSE: Funnet på film 1172031, Hvaler kirkebok, bok 8, side 91, linje 25.


Anker Hartvig ANDREASSEN-10366

FÖDELSE: Funnet på film 1172031, Hvaler kirkebok, bok 8, side 102, linje 18.


Anna Maria ANDERSDOTTER-12415

FÖDELSE: 41 år i 1863 når dattra Hilma Elisabeth blir født ?