Valda familjer och personer

Noteringar


Ola TORGALSEN Moen-10063

BIOGRAFI: Ola Torgalsen overtar garden Moen etter sin far i 1803. Ola var gift med Siri Olsdatter Hammersgaard. (Ennå er imidlertid ikke Moen utskilt fra Nordby, selv om garden er særskilt matrikulert og brukes selvstendig. I eierforhold deler den skjebne med det øvrige Nordbygods. Eier av dette er i 1780-årene generalkrigskommissær Peder Holter, gift med Maren Juell, som etter hans død gifter seg først med generalauditør Ole Christoffer Wessel, siden med statsråd Marcus Gjøe Rosenkrantz, der alle etter tur kommer i besittelse av Nordby og alle andre av fru Marens eiendommer, som drives under Borregaard og Hafslund, etter 1815 bare Hafslund. I 1825 selger statsråd Rosenkrantz til konsul E. Rohde, men eiendommene blir i 1883 ved auksjon kjøpt tilbake av statsrådinne Rosenkrantz' bo. I 1840 kjøpes det Hafslundske godset av baron Beneche von Grøditzberg, generalkonsul Grünning, konsul Benjamin Wegner og statholder grev Herman Wedel Jarlsbergs enke, som så i 1844 selger de østerdalske skogeiendommer til lensmann Schulerud, Per Imerslund på Møystad og Per Hovind. Nordby og dermed Moen er med i alle disse transaksjoner).


Torgal OLSEN-10065

BIOGRAFI: Torgal og Anne bygde på Moberget. Se Trysilbok 1, side 390 om deres barn.

DÖD: Funnet i Trysil kirkebok, bok 5, 1851-1865, side 298, nr. 17. Han var føderaadsmand, 69 år med bosted på gården Moberget, se side 390 i Trysilbok 1, om hans kone og barn.


Anne OLSDATTER Østby(Presthus)-10066

KRISTNING: Funnet i Trysil kirkebok, bok 1, 1781-1800, side 89, nr. 22 (nederst på siden). Faddere var: Jon Olsen Sørhuus, Ole Torgalsen Moen, Kari Pedersdatter Sørhuus, Bent Halstensen, og Giertrud Pedersdatter.

DÖD: Funnet i Trysil/Trysil kirkebok, bok 9, 1881-1897, side 201, nr. 19. Hun var føderaadsenke med bosted på Moberget.


Ole OLSEN Moen-10067

BIOGRAFI: Se side 722 i Trysilbok 1 om barna til Ola og Johanne. På plassen Land, en husmannsplass under Kvernmo. Det er bilde av gården Land, på side 723 i Trysilbok I. Land, gnr. 24, bnr, 12, er gammel husmansplass under Kvernmo, bygd av Ole Olsen Moen, sønn av Ola Torgalsen Moen og kona Siri Olsdatter fra Hammersgaard. Han ble gift til Nordre-Løvberget og bodde der ei tid, men i 1830 er han på Land. Ole Olsen var husmand under kvernmo i si brukstid, men hans sønn Ole Olsen kjøpte bruket i 1883 (tgl. 2/10) for 600 kroner av Olse Olsen Kvernmosæter. Denne Ole Land var gift med datter av Erik Halvorsen Linnes. Han solgte bruket i 1916 /tgl. 2/10) til sønnen Olaf, som hadde det til i 1926 (3/8) da brødrene Ragnar og Peter Paulsen Hemstad (Nesbakken) kjøpte, og i 1930 overtar den siste også sin brors part.

FÖDELSE: Har ikke greid å finne ham i kirkeboka.


Johanne JONSDATTER nordre Løvberget-10068

BIOGRAFI: Angående foreldre og søsken til Johanne, se side 181 i Trysilbok 2 under gården nordre Løvberget.

KRISTNING: Funnet i Trysil kirkebok, bok 2, 1800-1814, side 8, nr. 2. Foreldrenes bosted var Løvberget. Det sto: far Jon Olsen Løvberget, og mor Siri Jensdatter Grønaasen. Faddere var: Ole Qvernmo og hustru Marthe, Jens Jensen Grønaasen, Gjertrud Thiølle, og Kersti Jensdatter Langøen.


Ola OLSEN-25235

FÖDELSE: Funnet i Trysil/Trysil kirkebok, bok 4/1, 1842-1850, side 56, nr. 66. Foreldrenes bosted var Land, hvor de var husmandsfolk.

KRISTNING: Faddere var: Kirstie Christophersdatter Moen, Olia Olsdatter Qvernmo, Ole Johnsen Løberget, Martin Poulsen Moen, og Ola Torgalsen Moberget.

DÖD: Funnet i Trysil/Trysil kirkebok, bok 4/1, 1842-1850, side 584, nr. 27. Han ble bortkommet i skogen, ved gården Land.


Ole OLSEN-10069

BIOGRAFI: Han var skinnfellmaker.


Inger JONSDATTER Østby-10070

BIOGRAFI: Inger var enke når hun giftet seg med Ole i 1843. Hun var først gift med Gjermund Jensen Østby. Se side 752 i Trysilbok 2 om foreldrene og søsken til Inger og hennes første mann.


Syver OLSEN-10071

BIOGRAFI: Syver og Aaste bygde i Ryskdalen. Se Skogli, side 387 i Trysilbok 5 om deres barn.


Aaste JONSDATTER-10072

BIOGRAFI: Om hennes foreldre, se Trysilbok5, side 200 under Gnollsetra.


Gjermund OLSEN-10073

BIOGRAFI: Angående Gjermund og Kersti og barna, se side 152 i Trysilbok 2 under Lillenysæter. Lillenysæter (Gjermunds), eller Bergulvsæteren, gnr. 26, bnr. 72, har vært seter under Skredders og Størks, men fra 1855 ble den brukt som husmannsplass. Han som bodde her, var Gjermund Olsen Moen som var gift med Kersti Gjermundsdatter Mobæk. Gjermund bodde der i 1875 som enkemann, dessuten var det to familier til der da, nemlig Ole Olsen Sandbæklien som var gift med Olea Nermo og som senere bygde Bjørgan ved Linnes, og Kersti Engebretsdatter som var enke etter Per Persen Kjølle. Den siste ernæret seg av å binde soplimer og lignende. Etter Gjermund Olsen hadde svigersønnen hans, Ole Mattisen fra Grue, bruket i mange år. I 1903 ble bruket skyldsatt og solgt til Anton Evensen Nerhagen som under 2-12-1918 solgte til sønnen Edvard Nerhagen.


Kersti GJERMUNDSDATTER Mobæk-10074

BIOGRAFI: Angående foreldrene og søsken til Kersti, se Trysilbok 2, side 449 under Mobæk.


Embret EMBRETSEN Torgals,Østby-10076

BIOGRAFI: Angående foreldre og søsken til Embret, se Trysilbok 1, side 645.


Siri OLSDATTER Moen-10075

BIOGRAFI: Om Siri og hennes foreldre, se side 201 i Trysilbok 2.


Siri OLSDATTER Moen-10075

BIOGRAFI: Om Siri og hennes foreldre, se side 201 i Trysilbok 2.


John JOHNSEN-1839

FÖDELSE: Funnet i Trysil kirkebok, bok 7, side 95, nr. 138. Foreldrenes bosted var Moen og far var dagarbeider.


Torgal OLSEN Moen-10077

BIOGRAFI: Trolig overtok sønnen Torgal Olsen den praktiske bruk av garden Moen etter dette skifte i 1777 som hans far hadde, selv om det ennå var faren som hadde bygselretten. Torgal var noen år før blitt gift med Kersti Bjørnsdatter nordre Vestby. Det er Torgal Olsen som opptrer under skyldsettinga av Moen i 1781. Det er da 6 åkergravde stykker på garden og dertil noen småflekker, og i alt mener skjønnet det kan såes 1½ td. bygg og avles 9½ <når frosten om høsten ikke alt for tidlig innfaller>, og det er anledning til å bryte mer jord. Det er slåttland til 10 vinterlass høy, på setra i Grønåsen til 4 lass og på en liten holme nordmed Grøna slått til ei børde høy. Garden kan fø 1 hest, 10 kyr og 30 småkrøtter. Skylda ble satt til 2½ kalvskinn. Setra som nevnes ved dette skifte, Grønlandssetra, er ikke ny nå, for det har stått ei seterstugu her med årstallet 1764 over døra, og det er ikke sikkert den var første huset som ble satt opp der. Ved skogskiftet i 1786 ble Nordby tildelt skogen Moen ligger på, men Moen fikk ikke tildelt skog. Torgal Olsen gir fra seg og tar føråd i 1803 på ei svært rummelig kontrakt. Førådsfolka skal ha 4 tdr. bygg om året og 1½ td. lettkorn. Dersom kornet fryser på Moen, skal brukeren skaffe nytt fra Hedemarken. De tar også att 3 kyr, 6 sauer og 6 geiter og skal attpå ha i slakt 1 voksent naut og en gjeldbekre eller en vaksen grabukk. Endelig tar de att et lite stykke gjødslet åkerjord til kål og nepe.


Kersti BJØRNSDATTER nordre Vestby-10078

KRISTNING: Funnet i Elverum/Trysil kirkebok, bok 1, 1730-1760, side 114, nr. 10. Bosted var nordre Vestby, Henriks. Faddere var: Haagen Vestby, Tollef Norby, Ingeborg ......, Eli Sætre, og Kari Vestby.

BIOGRAFI: Hun var ikke født 01.01.1754 som det er blitt skrevet.

BEGRAVNING: Funnet i Trysil kirkebok, bok 2, 1800-1814, side 259, nr. 16. Bosted var Moen og hun ble 53 år gml.


Marte TORGALSEN Moen-10082

BIOGRAFI: Hun døde som barn.


Torgal TORGALSEN Moen-10084

BIOGRAFI: Kalles for Skinn-Torgal.


Torgal OLSEN Moen-10077

BIOGRAFI: Trolig overtok sønnen Torgal Olsen den praktiske bruk av garden Moen etter dette skifte i 1777 som hans far hadde, selv om det ennå var faren som hadde bygselretten. Torgal var noen år før blitt gift med Kersti Bjørnsdatter nordre Vestby. Det er Torgal Olsen som opptrer under skyldsettinga av Moen i 1781. Det er da 6 åkergravde stykker på garden og dertil noen småflekker, og i alt mener skjønnet det kan såes 1½ td. bygg og avles 9½ <når frosten om høsten ikke alt for tidlig innfaller>, og det er anledning til å bryte mer jord. Det er slåttland til 10 vinterlass høy, på setra i Grønåsen til 4 lass og på en liten holme nordmed Grøna slått til ei børde høy. Garden kan fø 1 hest, 10 kyr og 30 småkrøtter. Skylda ble satt til 2½ kalvskinn. Setra som nevnes ved dette skifte, Grønlandssetra, er ikke ny nå, for det har stått ei seterstugu her med årstallet 1764 over døra, og det er ikke sikkert den var første huset som ble satt opp der. Ved skogskiftet i 1786 ble Nordby tildelt skogen Moen ligger på, men Moen fikk ikke tildelt skog. Torgal Olsen gir fra seg og tar føråd i 1803 på ei svært rummelig kontrakt. Førådsfolka skal ha 4 tdr. bygg om året og 1½ td. lettkorn. Dersom kornet fryser på Moen, skal brukeren skaffe nytt fra Hedemarken. De tar også att 3 kyr, 6 sauer og 6 geiter og skal attpå ha i slakt 1 voksent naut og en gjeldbekre eller en vaksen grabukk. Endelig tar de att et lite stykke gjødslet åkerjord til kål og nepe.


Berte BJØRNSDATTER nordre Vestby-10079

BIOGRAFI: Berte var gift 3 ganger : 1=Ole Persen,se side 697 og side 700 i Trysilbok 1. 2=Ole Halstensen Sørhuus, se side 698 i Trysilbok 1. 3=Torgal Olsen Moen, se side 698 i Trysilbok 1 og side 200 i Trysilbok 2. Berte og Torgal Olsen Moen fikk ingen barn.