Valda familjer och personer

Noteringar


Rikard STRAND-961

Han drev farsgården "STRAND" i Rokke.