Valda familjer och personer

Noteringar


Peter PERSEN-2691

BIOGRAFI: Peter og Hanna flyttet til Halden i Østfold.


Hanna Olsdatter KJØLHAMAR-2700

FÖDELSE: Funnet i Stor-Elvdal/Stor-Elvdal kirkebok, bok 2, 1882-1907, side 56, nr. 55. Foreldrenes bosted var Otneosen i Stor-Elvdal og far var skomaker.


Ole OLSEN-2701

BIOGRAFI: Han var fra Nylund.


Margrete ELLINGSEN-2702

FÖDELSE: Funnet i Etne/Gjerde kirkebok, bok C 1, 1879-1919, side 48, nr. 4. Foreldrenes bosted var Gjerde i Etne og far var bager og inderste. Margretes foreldre er methodister.

KRISTNING: Faddere var: gbr. Ole Osmundsen Gjerde, ungkarl Paul Iversen Gjerde, gbr. ?? Olsen Maland, handlerske Anna Halstengård, og pige Hanna Halvorsen Gjerde.


John PERSEN-2694

BIOGRAFI: John og Sigrid flyttet til Bergen.


Hans Kristian PERSEN-2695

BIOGRAFI: Hans Kristian og Anna flyttet til Bergen.


Anna KALAND-2704

FÖDELSE: Er hun født 1897 i Fana, Hordaland ??


Ole OLSEN-2709

BIOGRAFI: Ole Olsen kjøpte bruket, Østgaard av sin far i 1919.


Marie JOHANSDATTER Møller-2714

FÖDELSE: I Trysilbok 2, står det at hun heter Marie Alfredsdatter Møller.


Karl Fredrik OLSEN-2710

BIOGRAFI: Til Engerdal.


Oline OLSDATTER-2719

BIOGRAFI: Olines foreldre bodde på Kvernberg i Innbygda, Trysil. Om hennes foreldre og søsken, se side 195 i Trysilbok 2.


Per Olaf PERSEN-12147

BIOGRAFI: Se side 207 i Trysilbok 5 under Kvernbæk. Per Olaf bodde på Kvernbæk i Ljørdalen da våningshuset brandt i 1961. Kvernbæk ble ikke bygd opp igjen.