Valda familjer och personer


Per JOHNSEN Lørdalsaasen-1694 [Föräldrar] föddes den 27 april 1809 i Trysil, Hedemark, Norge. Han kristnades den 11 juni 1809 i Trysil, Hedemark, Norge. Han dog den 3 november 1881 i Trysil, Hedemark, Norge. Han gifte sig med Ragnild OTTERSDATTER-1529 den 2 april 1848 i Trysil, Hedemark, Norge.

Andra äktenskap:
TORGALSDATTER, Kari

[Noteringar]

Ragnild OTTERSDATTER-1529 [Föräldrar] föddes den 21 januari 1825 i Trysil, Hedemark, Norge. Hon kristnades den 20 mars 1825 i Trysil, Hedemark, Norge. Hon dog den 8 mars 1890 i Trysil, Hedemark, Norge. Hon gifte sig med Per JOHNSEN Lørdalsaasen-1694 den 2 april 1848 i Trysil, Hedemark, Norge.

[Noteringar]

De fick följande barn:

  F i Kari PERSDATTER-1747
  M ii Ole PERSEN-1696
  F iii Kirsti PERSDATTER-1697
  M iv Reinholt PERSEN-1698 föddes den 18 juni 1857 i Trysil, Hedemark, Norge. Han kristnades den 11 juli 1857 i Trysil, Hedemark, Norge. Han dog den 19 maj 1885 i Trysil, Hedemark, Norge. [Noteringar]
  M v Per PERSEN-1699 föddes den 7 maj 1868 i Trysil, Hedemark, Norge. Han kristnades den 7 juni 1868 i Trysil, Hedemark, Norge. Han dog den 9 maj 1871 i Trysil, Hedemark, Norge. [Noteringar]

Gjermund OTTERSEN-1530 [Föräldrar] föddes den 13 april 1827 i Trysil, Hedemark, Norge. Han kristnades den 6 maj 1827 i Trysil, Hedemark, Norge. Han dog den 7 juni 1919 i Trysil, Hedemark, Norge. Han gifte sig med Kari EMBRETSDATTER-1700 den 25 oktober 1852 i Trysil, Hedemark, Norge.

[Noteringar]

Kari EMBRETSDATTER-1700 [Föräldrar] föddes den 23 oktober 1830 i Trysil, Hedemark, Norge. Hon kristnades den 13 februari 1831 i Trysil, Hedemark, Norge. Hon dog den 5 februari 1917 i Trysil, Hedemark, Norge. Hon gifte sig med Gjermund OTTERSEN-1530 den 25 oktober 1852 i Trysil, Hedemark, Norge.

[Noteringar]

De fick följande barn:

  M i Ola GJERMUNDSEN-1701 föddes den 30 november 1853 i Trysil, Hedemark, Norge. Han kristnades den 8 januari 1854 i Trysil, Hedemark, Norge. [Noteringar]
  M ii Engebret GJERMUNDSEN-1702 föddes den 16 november 1855 i Trysil, Hedemark, Norge. Han kristnades den 2 december 1855 i Trysil, Hedemark, Norge. Han dog den 30 september 1875 i Trysil, Hedemark, Norge. [Noteringar]
  M iii Martin GJERMUNDSEN-1703 föddes den 25 maj 1859 i Trysil, Hedemark, Norge. Han kristnades den 19 juni 1859 i Trysil, Hedemark, Norge. Han dog den 2 maj 1860 i Trysil, Hedemark, Norge. [Noteringar]
  F iv Ragnhild GJERMUNDSDATTER-1704 föddes den 12 maj 1861 i Trysil, Hedemark, Norge. Hon kristnades den 8 juli 1861 i Trysil, Hedemark, Norge. Hon dog den 5 februari 1877 i Trysil, Hedemark, Norge. [Noteringar]
  M v Gjermund GJERMUNDSEN-1705
  M vi Martin GJERMUNDSEN-1706 föddes den 10 oktober 1865 i Trysil, Hedemark, Norge. Han kristnades den 19 november 1865 i Trysil, Hedemark, Norge. [Noteringar]
  F vii Kari GJERMUNDSDATTER-1707
  F viii Pernille GJERMUNDSDATTER-1708 föddes den 30 maj 1872 i Trysil, Hedemark, Norge. Hon kristnades den 30 juni 1872 i Trysil, Hedemark, Norge. Hon dog den 17 juli 1874 i Trysil, Hedemark, Norge. [Noteringar]
  F ix Ragnhild Eline GJERMUNDSDATTER-1709 föddes den 10 mars 1878 i Trysil, Hedemark, Norge. Hon kristnades den 24 mars 1878 i Trysil, Hedemark, Norge. Hon dog den 19 januari 1879 i Trysil, Hedemark, Norge. [Noteringar]

Halvor OTTERSEN-1531 [Föräldrar] föddes den 31 augusti 1829 i Trysil, Hedemark, Norge. Han kristnades den 27 september 1829 i Trysil, Hedemark, Norge. Han dog den 12 januari 1909 i Trysil, Hedemark, Norge. Han gifte sig med Johanne JOHANSDATTER Nordby(Sletmoen)-1710 den 2 juli 1853 i Trysil, Hedemark, Norge.

[Noteringar]

Johanne JOHANSDATTER Nordby(Sletmoen)-1710 [Föräldrar] föddes den 15 december 1830 i Trysil, Hedemark, Norge. Hon kristnades den 13 februari 1831 i Trysil, Hedemark, Norge. Hon gifte sig med Halvor OTTERSEN-1531 den 2 juli 1853 i Trysil, Hedemark, Norge.

[Noteringar]

De fick följande barn:

  F i Ragnhild HALVORSDATTER-1711
  F ii Marte HALVORSDATTER-1712 föddes den 13 oktober 1855 i Trysil, Hedemark, Norge. Hon kristnades den 25 november 1855 i Trysil, Hedemark, Norge. [Noteringar]
  F iii Oline HALVORSDATTER-1713
  M iv John HALVORSEN-1714
  M v Johan HALVORSEN-1715

Ole OTTERSEN-1532 [Föräldrar] föddes den 20 december 1831 i Trysil, Hedemark, Norge. Han kristnades den 15 januari 1832 i Trysil, Hedemark, Norge. Han gifte sig med Eli-1716.

[Noteringar]

Eli-1716.Eli gifte sig med Ole OTTERSEN-1532.


Ole GJERMUNDSEN-2318 [Föräldrar] kristnades den 30 december 1735 i Trysil, Hedemark, Norge. Han dog den 23 januari 1825 i Trysil, Hedemark, Norge. Han gifte sig med Gullaug JENSDATTER-2333 den 4 november 1793 i Trysil, Hedemark, Norge.

Andra äktenskap:
PERSDATTER, Kari

[Noteringar]

Gullaug JENSDATTER-2333 [Föräldrar] kristnades den 24 juni 1752 i Trysil, Hedemark, Norge. Hon gifte sig med Ole GJERMUNDSEN-2318 den 4 november 1793 i Trysil, Hedemark, Norge.

[Noteringar]

De fick följande barn:

  M i Kristoffer OLSEN-2334 kristnades den 12 oktober 1794 i Trysil, Hedemark, Norge. Han dog den 22 mars 1795 i Trysil, Hedemark, Norge. [Noteringar]
  M ii Per OLSEN Hammersgaarden(Gjermundshaugen)-2335
  M iii Børre OLSEN-1533

Per OLSEN Tekta-2310 [Föräldrar] kristnades den 14 augusti 1785 i Trysil, Hedemark, Norge. Han dog den 8 januari 1809 i Trysil, Hedemark, Norge. Han gifte sig med Anne Marie PERSDATTER-2307 den 7 april 1803 i Trysil, Hedemark, Norge.

[Noteringar]

Anne Marie PERSDATTER-2307 [Föräldrar] kristnades den 16 mars 1777 i Trysil, Hedemark, Norge. Hon dog den 5 december 1868 i Trysil, Hedemark, Norge. Hon gifte sig med Per OLSEN Tekta-2310 den 7 april 1803 i Trysil, Hedemark, Norge.

Andra äktenskap:
OLSEN, Per Hammersgaarden(Gjermundshaugen)

[Noteringar]

De fick följande barn:

  M i Ole PERSEN-2336 kristnades den 10 juni 1804 i Trysil, Hedemark, Norge. [Noteringar]
  F ii Kersti PERSDATTER-1534
  F iii Pernille PERSDATTER-2337

Peer BØRRESEN-1536 [Föräldrar] föddes den 16 oktober 1830 i Trysil, Hedemark, Norge. Han kristnades den 13 februari 1831 i Trysil, Hedemark, Norge. Han dog den 3 september 1904 i Trysil, Hedemark, Norge. Han gifte sig med Gullaug JENSDATTER-1717 den 10 november 1861 i Trysil, Hedemark, Norge.

[Noteringar]

Gullaug JENSDATTER-1717 [Föräldrar] föddes den 19 september 1839 i Trysil, Hedemark, Norge. Hon kristnades den 20 oktober 1839 i Trysil, Hedemark, Norge. Hon dog den 23 november 1921 i Trysil, Hedemark, Norge. Hon gifte sig med Peer BØRRESEN-1536 den 10 november 1861 i Trysil, Hedemark, Norge.

[Noteringar]

De fick följande barn:

  M i Børre PEERSEN-1718
  M ii Johan PEERSEN-1719
  M iii Karl Martin PEERSEN-1720
  F iv Pernille PEERSDATTER-1721
  M v Gjermund PEERSEN-1722
  M vi Martin PEERSEN-1723 föddes den 23 augusti 1876 i Trysil, Hedemark, Norge. Han kristnades den 8 oktober 1876 i Lørdalen, Hedemark, Norge. [Noteringar]
  M vii Per Olaf PEERSEN-1724 föddes den 20 april 1880 i Trysil, Hedemark, Norge. Han kristnades den 27 augusti 1880 i Lørdalen, Hedemark, Norge. Han dog den 11 juli 1907 i Trysil, Hedemark, Norge. [Noteringar]

Engebret OLSEN-1725 [Föräldrar] föddes den 16 november 1831 i Østmo,Trysil, Hedemark, Norge. Han kristnades den 4 december 1831 i Trysil, Hedemark, Norge. Han dog den 10 mars 1916 i Trysil, Hedemark, Norge. Han gifte sig med Pernille BØRRESDATTER-1538 den 12 oktober 1858 i Trysil, Hedemark, Norge.

[Noteringar]

Pernille BØRRESDATTER-1538 [Föräldrar] föddes den 17 maj 1832 i Bakken,Ljørdalen,Trysil,Hedemark,Norge. Hon kristnades den 10 juni 1832 i Trysil, Hedemark, Norge. Hon dog den 11 maj 1923 i Trysil, Hedemark, Norge. Hon gifte sig med Engebret OLSEN-1725 den 12 oktober 1858 i Trysil, Hedemark, Norge.

[Noteringar]

De fick följande barn:

  F i Inger ENGEBRETSDATTER-1726
  M ii Ole ENGEBRETSEN Østmo-1727
  M iii Børre ENGEBRETSEN Østmo,Innbygda-1728
  M iv Karl ENGEBRETSEN-1729 föddes den 1 juli 1866 i Trysil, Hedemark, Norge. Han kristnades den 12 augusti 1866 i Trysil, Hedemark, Norge. [Noteringar]
  F v Elise ENGEBRETSDATTER-1730 föddes den 20 april 1869 i Trysil, Hedemark, Norge. Hon kristnades den 23 maj 1869 i Trysil, Hedemark, Norge. [Noteringar]
  M vi Per ENGEBRETSEN-1731
  F vii Ida Marie ENGEBRETSDATTER-1732
  M viii Emil Petter Ingvald ENGEBRETSEN-1733

Børre BØRRESEN Bakken-1540 [Föräldrar] föddes den 17 april 1837 i Trysil, Hedemark, Norge. Han kristnades den 25 juni 1837 i Trysil, Hedemark, Norge. Han dog den 5 augusti 1927 i Lørdalen,Trysil,Hedemark, Norge. Han begravdes i Lørdalen,Trysil,Hedemark, Norge. Han gifte sig med Ragnhild PERSDATTER-1675 den 30 december 1866 i Trysil, Hedemark, Norge.

[Noteringar]

Ragnhild PERSDATTER-1675 [Föräldrar] föddes den 13 maj 1841 i Trysil, Hedemark, Norge. Hon kristnades den 30 maj 1841 i Trysil, Hedemark, Norge. Hon dog den 22 januari 1921 i Lørdalen, Trysil,Hedemark, Norge. Hon begravdes i Lørdalen, Trysil,Hedemark, Norge. Hon gifte sig med Børre BØRRESEN Bakken-1540 den 30 december 1866 i Trysil, Hedemark, Norge.

Andra äktenskap:
PERSEN, Torgal Lørdalen(Torgals)

[Noteringar]

De fick följande barn:

  M i Torgal BØRRESEN-1734 föddes den 26 oktober 1867 i Trysil, Hedemark, Norge. Han kristnades den 1 december 1867 i Trysil, Hedemark, Norge. Han dog den 2 april 1911 i Trysil, Hedemark, Norge. [Noteringar]
  F ii Kersti BØRRESDATTER-1735
  M iii Børre BØRRESEN-1736 föddes den 20 mars 1873 i Trysil, Hedemark, Norge. Han kristnades den 12 oktober 1873 i Trysil, Hedemark, Norge. Han dog den 23 februari 1898 i Trysil, Hedemark, Norge. [Noteringar]
  M iv Per BØRRESEN-1737
  F v Elise BØRRESDATTER-1738 föddes den 15 september 1877 i Trysil, Hedemark, Norge. Hon kristnades den 7 oktober 1877 i Trysil, Hedemark, Norge. [Noteringar]
  F vi Ragnhild Bertine BØRRESDATTER-1739 föddes den 21 april 1881 i Trysil, Hedemark, Norge. Hon kristnades den 15 juli 1881 i Trysil, Hedemark, Norge. Hon dog den 20 november 1891 i Trysil, Hedemark, Norge. [Noteringar]

Christopher BØRRESEN-1541 [Föräldrar] föddes den 4 september 1839 i Trysil, Hedemark, Norge. Han kristnades den 29 september 1839 i Trysil, Hedemark, Norge. Han gifte sig med Maren HENRIKSDATTER-1740 den 3 juni 1865 i Trysil, Hedemark, Norge.

[Noteringar]

Maren HENRIKSDATTER-1740 [Föräldrar] föddes den 17 juni 1839 i Grue,Hedemark,Norge. Hon kristnades den 5 januari 1840 i Grue,Hedemark,Norge. Hon gifte sig med Christopher BØRRESEN-1541 den 3 juni 1865 i Trysil, Hedemark, Norge.

[Noteringar]

De fick följande barn:

  M i Børre CHRISTOPHERSEN-1741 föddes den 7 september 1865 i Trysil, Hedemark, Norge. Han kristnades den 8 oktober 1865 i Trysil, Hedemark, Norge. [Noteringar]
  M ii Halvor CHRISTOPHERSEN-1742 föddes den 7 maj 1867 i Trysil, Hedemark, Norge. Han kristnades den 30 juni 1867 i Trysil, Hedemark, Norge. [Noteringar]
  F iii Kersti CHRISTOPHERSDATTER-1743 föddes den 27 juli 1869 i Trysil, Hedemark, Norge. Hon kristnades den 10 oktober 1869 i Trysil, Hedemark, Norge. [Noteringar]
  M iv Karl CHRISTOPHERSEN-1744 föddes den 25 juni 1876 i Trysil, Hedemark, Norge. Han kristnades den 6 augusti 1876 i Trysil, Hedemark, Norge. [Noteringar]
  F v Karoline Martine CHRISTOPHERSDATTER-1745 föddes den 10 april 1878 i Trysil, Hedemark, Norge. Hon kristnades den 4 augusti 1878 i Trysil, Hedemark, Norge. Hon dog den 14 april 1879 i Trysil, Hedemark, Norge. [Noteringar]

Hem Första Föregående Nästa Senaste

Lista på efternamn | Namnregister