Valda familjer och personer


Halvor JONSEN n.Nes-8114 kristnades den 5 juli 1741 i Trysil,Hedemark,Norge. Han gifte sig med Kari PERSDATTER-8105 år 1778 i Trysil,Hedemark,Norge.

[Noteringar]

Kari PERSDATTER-8105 [Föräldrar] kristnades den 23 mars 1736 i Trysil,Hedemark,Norge. Hon dog den 17 februari 1781 i Trysil,Hedemark,Norge. Hon gifte sig med Halvor JONSEN n.Nes-8114 år 1778 i Trysil,Hedemark,Norge.

Andra äktenskap:
PERSEN, Per s. Sørby


Erik JONSEN Søndre Vestby-8115 [Föräldrar] kristnades den 1 juli 1753 i Trysil,Hedemark,Norge. Han dog den 28 september 1837 i Trysil,Hedemark,Norge. Han gifte sig med Kersti HALVORSDATTER Sætre(Brenna)-8116 den 28 oktober 1781 i Trysil,Hedemark,Norge.

Kersti HALVORSDATTER Sætre(Brenna)-8116 kristnades den 30 september 1753 i Trysil,Hedemark,Norge. Hon dog den 14 juli 1835 i Trysil,Hedemark,Norge. Hon gifte sig med Erik JONSEN Søndre Vestby-8115 den 28 oktober 1781 i Trysil,Hedemark,Norge.

De fick följande barn:

  F i Ingeborg ERIKSDATTER Søndre Vestby(Torgals)-2345
  F ii Ellen ERIKSDATTER s.Vestby (Torgals)-9249 kristnades den 15 maj 1784 i Trysil,Hedemark,Norge. Hon dog den 21 mars 1802 i Trysil,Hedemark,Norge.
  F iii Kersti ERIKSDATTER s.Vestby (Torgals)-9250

Jon BJØRNSEN Søndre Sørby(Oppigarn)-8117 kristnades år 1704 i Trysil,Hedemark,Norge. Han dog den 23 juni 1782 i Trysil,Hedemark,Norge. Han gifte sig med Ingeborg ERIKSDATTER Hammersgaard(Bekkestuen)-8118 år 1733 i Trysil,Hedemark,Norge.

Ingeborg ERIKSDATTER Hammersgaard(Bekkestuen)-8118 kristnades år 1713 i Trysil,Hedemark,Norge. Hon dog den 28 juli 1799 i Trysil,Hedemark,Norge. Hon gifte sig med Jon BJØRNSEN Søndre Sørby(Oppigarn)-8117 år 1733 i Trysil,Hedemark,Norge.

De fick följande barn:

  F i Siri JONSDATTER Søndre Vestby-9252 kristnades den 25 september 1733 i Trysil,Hedemark,Norge.
  F ii Sissel JONSDATTER Søndre Vestby-9253
  F iii Ingeborg JONSDATTER Søndre Vestby-9255
  F iv Kersti JONSDATTER-14525
  M v Erik JONSEN-23867 kristnades den 25 mars 1746 i Trysil,Hedemark,Norge. Han begravdes den 30 september 1748 i Trysil,Hedemark,Norge. [Noteringar]
  M vi Jon JONSEN-23868 kristnades den 29 september 1748 i Trysil,Hedemark,Norge. Han begravdes den 9 november 1800 i Trysil,Hedemark,Norge. [Noteringar]
  F vii Ragnild JONSDATTER-23869 kristnades den 1 januari 1751 i Trysil,Hedemark,Norge. Hon begravdes den 1 oktober 1752 i Trysil,Hedemark,Norge. [Noteringar]
  M viii Erik JONSEN Søndre Vestby-8115
  F ix True JONSDATTER-23870

Ola PERSEN Koloos-8107 [Föräldrar] kristnades den 1 januari 1740 i Trysil,Hedemark,Norge. Han dog 9 Mai 1825 i Trysil,Hedemark,Norge. Han gifte sig med Marte OLSDATTER Østre Nes(Bakken)-8119 den 4 oktober 1779 i Trysil,Hedemark,Norge.

Marte OLSDATTER Østre Nes(Bakken)-8119 [Föräldrar] kristnades den 24 juni 1735 i Trysil,Hedemark,Norge. Hon dog 6 Mai 1827 i Trysil,Hedemark,Norge. Hon gifte sig med Ola PERSEN Koloos-8107 den 4 oktober 1779 i Trysil,Hedemark,Norge.

Andra äktenskap:
TORGALSEN, Torgal Sætre(Torgals)

De fick följande barn:

  M i Torgal OLSEN Sætre(Torgals)-2344

Torgal TORGALSEN Sætre(Torgals)-8120 [Föräldrar] kristnades den 1 januari 1735 i Trysil,Hedemark,Norge. Han dog år 1773 i Trysil,Hedemark,Norge. Han gifte sig med Marte OLSDATTER Østre Nes(Bakken)-8119 den 5 januari 1758 i Trysil,Hedemark,Norge.

[Noteringar]

Marte OLSDATTER Østre Nes(Bakken)-8119 [Föräldrar] kristnades den 24 juni 1735 i Trysil,Hedemark,Norge. Hon dog 6 Mai 1827 i Trysil,Hedemark,Norge. Hon gifte sig med Torgal TORGALSEN Sætre(Torgals)-8120 den 5 januari 1758 i Trysil,Hedemark,Norge.

Andra äktenskap:
PERSEN, Ola Koloos

De fick följande barn:

  M i Torgal TORGALSEN Sætre(Torgals)-9673 kristnades den 25 juni 1759 i Trysil,Hedemark,Norge. Han begravdes den 15 juni 1783 i Trysil,Hedemark,Norge. [Noteringar]
  M ii Ole TORGALSEN Sætre(Torgals)-9674
  M iii Jon TORGALSEN Sætre(Torgals)-9676 föddes år 1763 i Trysil,Hedemark,Norge. Han kristnades den 1 januari 1764 i Trysil,Hedemark,Norge. Han begravdes den 29 september 1766 i Trysil,Hedemark,Norge. [Noteringar]
  M iv Peder TORGALSEN Sætre(Torgals)-9677 föddes år 1766 i Trysil,Hedemark,Norge. Han kristnades den 1 januari 1767 i Trysil,Hedemark,Norge. [Noteringar]
  M v Jon TORGALSEN Sætre(Torgals)-9678 föddes år 1766 i Trysil,Hedemark,Norge. Han kristnades den 1 januari 1767 i Trysil,Hedemark,Norge. [Noteringar]
  F vi Ingri TORGALSDATTER-2329

Ole JONSEN Østre Nes(Bakken)-8121 [Föräldrar] kristnades år 1690 i Trysil,Hedemark,Norge. Han dog den 26 september 1755 i Trysil,Hedemark,Norge. Han gifte sig med Marte ERIKSDATTER Lørdalen(Eriks)-8122.

Marte ERIKSDATTER Lørdalen(Eriks)-8122 kristnades år 1706 i Trysil,Hedemark,Norge. Hon dog den 29 januari 1782 i Trysil,Hedemark,Norge. Hon gifte sig med Ole JONSEN Østre Nes(Bakken)-8121.

De fick följande barn:

  F i Marte OLSDATTER Østre Nes(Bakken)-8119

Jon OLSEN Sørhuus-8123 kristnades år 1660 i Trysil,Hedemark,Norge. Han dog år 1733 i Trysil,Hedemark,Norge. Han gifte sig med Siri SYVERSDATTER-8124.

Siri SYVERSDATTER-8124 kristnades år 1655 i Trysil,Hedemark,Norge. Hon dog år 1732 i Trysil,Hedemark,Norge. Hon gifte sig med Jon OLSEN Sørhuus-8123.

[Noteringar]

De fick följande barn:

  M i Ole JONSEN Østre Nes(Bakken)-8121

Torgal TORGALSEN Sætre(Torgals)-8125 [Föräldrar] föddes år 1700 i Trysil,Hedemark,Norge. Han kristnades år 1700 i Trysil,Hedemark,Norge. Han dog den 22 juli 1783 i Trysil,Hedemark,Norge. Han gifte sig med Ingri PERSDATTER-8126 den 7 januari 1730 i Trysil,Hedemark,Norge.

Ingri PERSDATTER-8126 kristnades år 1707 i Trysil,Hedemark,Norge. Hon dog 30 Mai 1784 i Trysil,Hedemark,Norge. Hon gifte sig med Torgal TORGALSEN Sætre(Torgals)-8125 den 7 januari 1730 i Trysil,Hedemark,Norge.

De fick följande barn:

  F i Gjertrud TORGALSDATTER Sætre(Torgals)-9659 kristnades den 25 december 1730 i Trysil,Hedemark,Norge. Hon begravdes den 10 oktober 1746 i Trysil,Hedemark,Norge. [Noteringar]
  F ii Marte TORGALSDATTER Sætre(Torgals)-9660 föddes år 1732 i Trysil,Hedemark,Norge. Hon kristnades den 28 september 1732 i Trysil,Hedemark,Norge. Hon begravdes den 5 oktober 1739 i Trysil,Hedemark,Norge. [Noteringar]
  M iii Torgal TORGALSEN Sætre(Torgals)-8120
  F iv Ingrid TORGALSDATTER Sætre(Torgals)-9661
  M v (Peder)Per TORGALSEN Sætre(Torgals)-9663 kristnades den 4 oktober 1739 i Trysil,Hedemark,Norge. Han dog före 1773 i Trysil,Hedemark,Norge. [Noteringar]
  F vi Marte TORGALSDATTER Sætre(Torgals)-9664 kristnades den 6 januari 1742 i Trysil,Hedemark,Norge. Hon dog den 17 november 1799 i Grønneset,Trysil,Hedemark,Norge. [Noteringar]
  F vii Kersti TORGALSDATTER Sætre(Torgals)-9665
  F viii Gjertrud TORGALSDATTER Sætre(Torgals)-9667
  M ix Ola TORGALSEN Sætre(Torgals)-9669

Torgal HALVORSEN Sætre(Brenna)-8127 [Föräldrar] kristnades år 1660 i Trysil,Hedemark,Norge. Han dog år 1735 i Trysil,Hedemark,Norge. Han gifte sig med Gjertrud OLSDATTER Gjetvolds(Deset)-8128.

Gjertrud OLSDATTER Gjetvolds(Deset)-8128 kristnades år 1662/1668 i Trysil,Hedemark,Norge. Hon dog år 1738 i Trysil,Hedemark,Norge. Hon gifte sig med Torgal HALVORSEN Sætre(Brenna)-8127.

De fick följande barn:

  M i Halvor TORGALSEN Sætre(Torgals)-9651
  M ii Torgal TORGALSEN Sætre(Torgals)-8125
  M iii Bjørn TORGALSEN Sætre(Torgals)-9653
  F iv Gjertrud TORGALSDATTER Sætre(Torgals)-9655
  F v Kari TORGALSDATTER Sætre(Torgals)-9657 föddes år 1710 i Trysil,Hedemark,Norge. Hon dog den 15 maj 1791 i Trysil,Hedemark,Norge.

Kolv ERIKSEN Stryker-Eng-8129 [Föräldrar] föddes omkring 1683 i Degernes,Østfold,Norge. Han begravdes den 21 januari 1733 i Degernes,Østfold,Norge. Han gifte sig med Mari PEDERSDATTER Eng søndre-8130 omkring 1718 i Degernes,Østfold,Norge.

[Noteringar]

Mari PEDERSDATTER Eng søndre-8130 [Föräldrar] föddes år oktober 1696 i Degernes, Rakkestad, Østfold, Norge. Hon begravdes den 22 februari 1739 i Degernes, Rakkestad, Østfold, Norge. Hon gifte sig med Kolv ERIKSEN Stryker-Eng-8129 omkring 1718 i Degernes,Østfold,Norge.

Andra äktenskap:
OLSEN, Peder Bjørneby

[Noteringar]

De fick följande barn:

  F i Ingeborg KOLVSDATTER-3146
  F ii Kari KOLVSDATTER Eng-3594 föddes omkring 1721 i Degernes,Østfold,Norge. Hon begravdes den 15 juli 1792 i Degernes,Østfold,Norge. [Noteringar]
  F iii Dorthe(Dordi) KOLVSDATTER Eng-8135 kristnades den 8 november 1722 i Rakkestad,Østfold,Norge. Hon begravdes den 7 juni 1747 i Degernes,Østfold,Norge. [Noteringar]
  F iv Kirsti KOLVSDATTER Eng-4002
  F v Marthe KOLVSDATTER Eng-8136 föddes år 1727 i Degernes,Østfold,Norge. Hon kristnades 7 Des 1727 i Degernes,Østfold,Norge. Hon begravdes den 27 mars 1731 i Degernes,Østfold,Norge.
  M vi Peder KOLVSEN Eng Ytre-3592
  M vii Erik KOLVSEN Eng-8137 föddes år 1732 i Degernes,Østfold,Norge. Han kristnades den 30 mars 1732 i Degernes,Østfold,Norge. Han begravdes den 9 juli 1732 i Degernes,Østfold,Norge.

Hem Första Föregående Nästa Senaste

Lista på efternamn | Namnregister