Valda familjer och personer


Mathis ENERSEN Ruud-Aas-7433 föddes omkring 1749. Han gifte sig med Mari GJERLAUGSDATTER Væhle-7434 30 Des 1781 i Rakkestad, Østfold, Norge.

Mari GJERLAUGSDATTER Væhle-7434 [Föräldrar] föddes omkring 1754. Hon gifte sig med Mathis ENERSEN Ruud-Aas-7433 30 Des 1781 i Rakkestad, Østfold, Norge.

[Noteringar]

De fick följande barn:

  F i Kari MATHISDATTER Aas-7480
  M ii Ole MATHISEN Aas-7425
  M iii Gjerlaug MATHISEN Aas-7479 kristnades den 30 september 1787 i Degernes, Østfold, Norge.
  M iv Hans MATHISEN Aas-7478 kristnades den 3 juli 1791 i Degernes, Østfold, Norge.
  F v Mari MATHISDATTER Aas-7477

John IVERSEN Lund-7435 [Föräldrar] kristnades den 8 juni 1755 i Rakkestad, Østfold, Norge. Han gifte sig med Siri Maria CHRISTENSDATTER Haraldstad-7436 den 8 december 1776 i Rakkestad,Østfold,Norge.

Siri Maria CHRISTENSDATTER Haraldstad-7436 [Föräldrar] kristnades 25 Des 1758 i Rakkestad, Østfold, Norge. Hon gifte sig med John IVERSEN Lund-7435 den 8 december 1776 i Rakkestad,Østfold,Norge.

De fick följande barn:

  F i Anne JOHNSDATTER Lund-7437 kristnades den 24 mars 1780 i Rakkestad, Østfold, Norge. [Noteringar]
  M ii Christen JOHNSEN Lund-7438 kristnades 26 Des 1782 i Rakkestad, Østfold, Norge. [Noteringar]
  F iii Else JOHNSDATTER Haraldstad-7443 kristnades den 26 februari 1786 i Rakkestad, Østfold, Norge. [Noteringar]
  F iv Johanne Maria JOHNSDATTER Haraldstad-7426
  M v Iver JOHNSEN Haraldstad-7474
  M vi Gunder JOHNSEN Haraldstad-7475 kristnades den 1 september 1793 i Rakkestad, Østfold, Norge. [Noteringar]
  M vii Helge JOHNSEN Lund-7476 kristnades den 19 mars 1797 i Rakkestad, Østfold, Norge. Han begravdes den 16 maj 1809 i Rakkestad,Østfold,Norge. [Noteringar]

Iver Hauggaard-7439.Iver gifte sig med Anne IVERSDATTER-7440.

Anne IVERSDATTER-7440.Anne gifte sig med Iver Hauggaard-7439.

De fick följande barn:

  M i John IVERSEN Lund-7435

Christen Haraldstad-7441

Anne JØRGENSDATTER-7442

De fick följande barn:

  F i Siri Maria CHRISTENSDATTER Haraldstad-7436

Hans LARSEN Vatnemellem-7451 [Föräldrar] kristnades den 12 oktober 1796 i Degernes,Østfold,Norge. Han gifte sig med Oloug CARLSDATTER Klever-7447 den 9 oktober 1829 i Degernes, Østfold, Norge.

[Noteringar]

Oloug CARLSDATTER Klever-7447 [Föräldrar] kristnades den 11 juni 1809 i Degernes, Østfold, Norge. Hon gifte sig med Hans LARSEN Vatnemellem-7451 den 9 oktober 1829 i Degernes, Østfold, Norge.

[Noteringar]

Lars HANSEN Holen - Vatnemellom-7452 [Föräldrar] kristnades den 13 november 1768 i Degernes,Østfold,Norge. Han gifte sig med Mari OLSDATTER Sandbæk-25083 den 11 juli 1793 i Rakkestad,Østfold,Norge.

[Noteringar]

Mari OLSDATTER Sandbæk-25083 [Föräldrar] kristnades den 13 oktober 1771 i Rakkestad,Østfold,Norge. Hon gifte sig med Lars HANSEN Holen - Vatnemellom-7452 den 11 juli 1793 i Rakkestad,Østfold,Norge.

[Noteringar]

De fick följande barn:

  M i Ole LARSEN Holen-25097 kristnades den 17 augusti 1794 i Degernes,Østfold,Norge. [Noteringar]
  M ii Hans LARSEN Vatnemellem-7451
  M iii Johannes LARSEN Sandbek-25098 kristnades den 22 juni 1800 i Degernes,Østfold,Norge. [Noteringar]
  M iv Svend LARSEN Sandbek-25099 kristnades den 13 februari 1803 i Rakkestad,Østfold,Norge. [Noteringar]
  M v Lars LARSEN Vatnemellem-25100 kristnades den 1 februari 1807 i Rakkestad,Østfold,Norge. [Noteringar]
  M vi Matis LARSEN Vatnemellem-25101 kristnades den 22 september 1811 i Rakkestad,Østfold,Norge. [Noteringar]

Ole ANDERSEN Fjeld-7454 föddes omkring 1821. Han gifte sig med Anne Maria CARLSDATTER Klever-7448 den 1 oktober 1846 i Rakkestad,Østfold,Norge.

[Noteringar]

Anne Maria CARLSDATTER Klever-7448 [Föräldrar] föddes 13 Des 1816 i Degernes, Østfold, Norge. Hon kristnades 29 Des 1816 i Degernes, Østfold, Norge. Hon gifte sig med Ole ANDERSEN Fjeld-7454 den 1 oktober 1846 i Rakkestad,Østfold,Norge.

[Noteringar]

De fick följande barn:

  F i Maren Johanne OLSDATTER Fjeld-25087 föddes den 6 juli 1847 i Degernes,Østfold,Norge. Hon kristnades den 11 juli 1847 i Degernes,Østfold,Norge. Hon dog den 15 mars 1849 i Degernes,Østfold,Norge. Hon begravdes den 1 april 1849 i Degernes,Østfold,Norge. [Noteringar]
  M ii Christian Anton OLSEN-25084 föddes den 7 mars 1851 i Degernes,Østfold,Norge. Han kristnades den 30 mars 1851 i Degernes,Østfold,Norge. [Noteringar]
  F iii Maren Johanne OLSDATTER-25085 föddes den 7 mars 1851 i Degernes,Østfold,Norge. Hon kristnades den 30 mars 1851 i Degernes,Østfold,Norge. [Noteringar]
  M iv Ole Peter OLSEN Fjeld-18839
  M v Julius OLSEN Fjeld-25086 föddes den 14 december 1855 i Degernes,Østfold,Norge. Han kristnades den 13 januari 1856 i Degernes,Østfold,Norge. [Noteringar]
  F vi Marie OLSDATTER-25088 föddes den 6 mars 1858 i Degernes,Østfold,Norge. Hon kristnades den 11 april 1858 i Degernes,Østfold,Norge. [Noteringar]

Svennung CARLSEN Klever-7449 [Föräldrar] föddes 25 Mai 1819 i Degernes, Østfold, Norge. Han kristnades den 6 juni 1819 i Degernes, Østfold, Norge. Han gifte sig med Marte Christine ANDERSDATTER Stomperud-7455 den 20 april 1855 i Rakkestad,Østfold,Norge.

[Noteringar]

Marte Christine ANDERSDATTER Stomperud-7455 [Föräldrar] föddes den 13 oktober 1825 i Degernes,Østfold,Norge. Hon kristnades den 23 oktober 1825 i Degernes,Østfold,Norge. Hon dog före 1875 i Skjeberg,Østfold,Norge . Hon gifte sig med Svennung CARLSEN Klever-7449 den 20 april 1855 i Rakkestad,Østfold,Norge.

[Noteringar]

De fick följande barn:

  F i Karen Johanne SVENNUNGSDATTER-25090 föddes den 24 februari 1856 i Skjeberg,Østfold,Norge . Hon kristnades den 30 mars 1856 i Skjeberg,Østfold,Norge . [Noteringar]
  F ii Annette Julie SVENNUNGSDATTER-25091 föddes den 30 december 1857 i Skjeberg,Østfold,Norge . Hon kristnades den 21 februari 1858 i Skjeberg,Østfold,Norge . [Noteringar]
  F iii Thea Marie SVENNUNGSDATTER-25092 föddes den 22 mars 1862 i Skjeberg,Østfold,Norge . Hon kristnades den 11 maj 1862 i Skjeberg,Østfold,Norge . [Noteringar]
  M iv Christian Anton SVENNUNGSEN-25093 föddes den 14 augusti 1865 i Skjeberg,Østfold,Norge . Han kristnades den 10 oktober 1865 i Skjeberg,Østfold,Norge . [Noteringar]
  F v Johanne Emilie SVENNUNGSDATTER-25094 föddes den 26 september 1868 i Skjeberg,Østfold,Norge . Hon kristnades den 15 november 1868 i Skjeberg,Østfold,Norge . [Noteringar]

Anders ELLEFSEN Stomperud-7456.Anders gifte sig med Johanne ANDERSDATTER-25089.

Johanne ANDERSDATTER-25089.Johanne gifte sig med Anders ELLEFSEN Stomperud-7456.

De fick följande barn:

  F i Marte Christine ANDERSDATTER Stomperud-7455

Svennung LARSEN Østre Heier-7445 [Föräldrar] föddes 24 Mai 1816 i Degernes, Østfold, Norge. Han kristnades den 2 juni 1816 i Degernes, Østfold, Norge. Han dog den 25 maj 1855 i Degernes,Østfold,Norge. Han begravdes den 3 juni 1855 i Degernes,Østfold,Norge. Han gifte sig med Berthe Marie OLSDATTER-12457 den 29 november 1849 i Degernes,Østfold,Norge.

[Noteringar]

Berthe Marie OLSDATTER-12457 [Föräldrar] föddes den 1 april 1830 i Aamodt,Degernes,Østfold,Norge. Hon kristnades den 11 april 1830 i Degernes,Østfold,Norge. Hon dog den 2 juni 1916 i Degernes,Østfold,Norge. Hon gifte sig med Svennung LARSEN Østre Heier-7445 den 29 november 1849 i Degernes,Østfold,Norge.

Andra äktenskap:
LARSEN, Christian

[Noteringar]

De fick följande barn:

  F i Sidsel Marie SVENNUNGSDATTER-7459
  M ii Ole Peter SVENNUNGSEN-7463 föddes den 24 december 1852 i Heier,Degernes,Østfold,Norge. Han kristnades den 16 januari 1853 i Degernes,Østfold,Norge. Han dog den 3 januari 1854 i Aamodt,Degernes,Østfold,Norge. Han begravdes den 8 januari 1854 i Degernes,Østfold,Norge. [Noteringar]
  M iii Ole Peter SVENNUNGSEN-12479

Hem Första Föregående Nästa Senaste

Lista på efternamn | Namnregister