Valda familjer och personer


Mathis TOSTENSEN Sandagerødegaard-7165

Mari LARSDATTER Snopestad-3480 [Föräldrar].Mari gifte sig med Mathis TOSTENSEN Sandagerødegaard-7165.

[Noteringar]

Joen TORERSEN Klever-7164 [Föräldrar] föddes omkring 1686 i Degernes, Østfold, Norge. Han gifte sig med Kirsti LARSDATTER-3483 den 22 juni 1730 i Degernes, Østfold, Norge.

[Noteringar]

Kirsti LARSDATTER-3483.Kirsti gifte sig med Joen TORERSEN Klever-7164 den 22 juni 1730 i Degernes, Østfold, Norge.

Andra äktenskap:
ANDERSEN, Bjørn Snopestad


Anders OLSEN Snopestad-7160 [Föräldrar] föddes omkring 1750 i Degernes, Østfold, Norge. Han dog 15 Des 1819 i Degernes, Østfold, Norge. Han gifte sig med Mari LARSDATTER Dangstorp-7166 den 27 april 1784 i Rakkestad, Østfold, Norge.

Andra äktenskap:
RASMUSDATTER, Berthe Nedre Erte

[Noteringar]

Mari LARSDATTER Dangstorp-7166 [Föräldrar] föddes den 2 september 1760 i Rakkestad,Østfold,Norge. Hon kristnades den 12 oktober 1760 i Rakkestad, Østfold, Norge. Hon dog den 4 januari 1838 i Degernes, Østfold, Norge. Hon gifte sig med Anders OLSEN Snopestad-7160 den 27 april 1784 i Rakkestad, Østfold, Norge.

[Noteringar]

De fick följande barn:

  F i Olaug ANDERSDATTER Snopestad-7169
  M ii Lars ANDERSEN Snopestad-7171 kristnades den 6 september 1789 i Degernes, Østfold, Norge. Han dog den 20 september 1789 i Degernes, Østfold, Norge. [Noteringar]
  F iii Larine ANDERSDATTER Snopestad-7172 kristnades den 8 april 1791 i Degernes, Østfold, Norge. [Noteringar]
  F iv Johanne ANDERSDATTER Snopestad-7173 kristnades den 26 juli 1795 i Degernes, Østfold, Norge. Hon begravdes den 26 februari 1804 i Degernes, Østfold, Norge. [Noteringar]
  F v Anne ANDERSDATTER Snopestad-7176 kristnades år 1798 i Degernes, Østfold, Norge. Hon dog den 22 april 1798 i Degernes, Østfold, Norge. [Noteringar]
  F vi Anne ANDERSDATTER Snopestad-7174 kristnades den 1 december 1799 i Degernes, Østfold, Norge. [Noteringar]
  M vii Ole ANDERSEN Snopestad-7156
  F viii Johanne ANDERSDATTER Snopestad-7175 kristnades 17 Mai 1807 i Degernes, Østfold, Norge. Hon begravdes den 19 juli 1807 i Degernes, Østfold, Norge. [Noteringar]

Lars JØRGENSEN Dangstorp-7167 [Föräldrar] föddes den 18 oktober 1721 i Rakkestad,Østfold,Norge. Han dog den 16 februari 1773 i Rakkestad,Østfold,Norge. Han gifte sig med Anne CHRISTENSDATTER Storeheier-7168 den 28 december 1750 i Degernes,Østfold,Norge.

[Noteringar]

Anne CHRISTENSDATTER Storeheier-7168 [Föräldrar] föddes år 1727 i Degernes,Østfold,Norge. Hon dog år 1811 i Rakkestad,Østfold,Norge. Hon gifte sig med Lars JØRGENSEN Dangstorp-7167 den 28 december 1750 i Degernes,Østfold,Norge.

[Noteringar]

De fick följande barn:

  M i Ole LARSEN Dangstorp-9575 kristnades den 20 januari 1751 i Rakkestad,Østfold,Norge. Han dog den 17 mars 1752 i Rakkestad,Østfold,Norge. [Noteringar]
  F ii Else LARSDATTER Dangstorp-9576 föddes år 1753 i Rakkestad,Østfold,Norge. Hon kristnades den 6 mars 1753 i Rakkestad,Østfold,Norge. Hon dog år 1753 i Rakkestad,Østfold,Norge. [Noteringar]
  F iii Jøran LARSDATTER Dangstorp-6524
  F iv Marthe LARSDATTER Dangstorp-9577 föddes år 1756 i Rakkestad,Østfold,Norge. Hon kristnades den 24 december 1756 i Rakkestad,Østfold,Norge.
  F v Mari LARSDATTER Dangstorp-7166
  F vi Guri LARSDATTER Dangstorp-9578 föddes år 1765 i Rakkestad,Østfold,Norge. Hon kristnades den 4 november 1765 i Rakkestad,Østfold,Norge. [Noteringar]
  F vii Larine LARSDATTER Dangstorp-9579.

Hans ANDERSEN Ophus-7170 [Föräldrar] kristnades den 16 augusti 1772 i Borge Kirke, Borge, Østfold, Norge. Han dog före 1821. Han gifte sig med Olaug ANDERSDATTER Snopestad-7169 den 18 mars 1817 i Degernes, Østfold, Norge.

[Noteringar]

Olaug ANDERSDATTER Snopestad-7169 [Föräldrar] kristnades 3 Des 1786 i Degernes, Østfold, Norge. Hon gifte sig med Hans ANDERSEN Ophus-7170 den 18 mars 1817 i Degernes, Østfold, Norge.

[Noteringar]

Anders OLSEN Snopestad-7177 [Föräldrar] föddes den 30 januari 1828 i Degernes, Østfold, Norge. Han kristnades den 10 februari 1828 i Degernes, Østfold, Norge. Han gifte sig med Marthe LARSDATTER Østre Heier-7178 den 8 oktober 1859 i Degernes, Østfold, Norge.

[Noteringar]

Marthe LARSDATTER Østre Heier-7178 [Föräldrar] föddes den 11 september 1824 i Østre Heier, Degernes, Østfold, Norge. Hon kristnades den 19 september 1824 i Degernes, Østfold, Norge. Hon gifte sig med Anders OLSEN Snopestad-7177 den 8 oktober 1859 i Degernes, Østfold, Norge.

[Noteringar]

De fick följande barn:

  M i Ole Lauritz ANDERSEN Heier-7185
  F ii Inger Sophie ANDERSDATTER Heier-7189

Lars SVENNUNGSEN Erthe-7179 [Föräldrar] kristnades den 2 april 1786 i Rakkestad, Østfold, Norge. Han gifte sig med Sidsel OLSDATTER Østre Heier-7180 20 Mai 1815 i Degernes, Østfold, Norge.

[Noteringar]

Sidsel OLSDATTER Østre Heier-7180 [Föräldrar] kristnades den 24 augusti 1788 i Degernes,Østfold,Norge. Hon dog 23 Des 1865 i Degernes, Østfold, Norge. Hon gifte sig med Lars SVENNUNGSEN Erthe-7179 20 Mai 1815 i Degernes, Østfold, Norge.

[Noteringar]

De fick följande barn:

  M i Svennung LARSEN Østre Heier-7445
  F ii Kari LARSDATTER Østre Heier-7444
  M iii Ole LARSEN Østre Heier-7429 föddes den 2 november 1820 i Østre Heier, Degernes, Østfold, Norge. Han kristnades den 12 november 1820 i Degernes, Østfold, Norge. Han dog den 19 september 1821 i Degernes, Østfold, Norge. Han begravdes den 23 september 1821 i Degernes, Østfold, Norge. [Noteringar]
  M iv Ole LARSEN Østre Heier-25102 föddes den 19 juni 1822 i Degernes,Østfold,Norge. Han kristnades den 30 juni 1822 i Degernes,Østfold,Norge. Han dog den 3 oktober 1827 i Degernes,Østfold,Norge. Han begravdes den 10 oktober 1827 i Degernes,Østfold,Norge. [Noteringar]
  F v Marthe LARSDATTER Østre Heier-7178
  F vi Anne Christine LARSDATTER Østre Heier-7464
  M vii Ole LARSEN Østre Heier-7450

Ole SVENNUNGSEN Pilhaug-Lilleheier-7181 [Föräldrar] kristnades den 6 juni 1745 i Degernes,Østfold,Norge. Han begravdes den 1 oktober 1809 i Degernes,Østfold,Norge. Han gifte sig med Kari GIERLØVSDATTER-7182 den 8 januari 1769 i Degernes,Østfold,Norge.

[Noteringar]

Kari GIERLØVSDATTER-7182 [Föräldrar] kristnades den 21 mars 1750 i Rakkestad, Østfold, Norge. Hon dog den 18 augusti 1815 i Lilleheier,Degernes,Østfold,Norge. Hon begravdes den 27 augusti 1815 i Degernes,Østfold,Norge. Hon gifte sig med Ole SVENNUNGSEN Pilhaug-Lilleheier-7181 den 8 januari 1769 i Degernes,Østfold,Norge.

[Noteringar]

De fick följande barn:

  M i Søren OLSEN Pilhaug-12000 kristnades den 22 oktober 1769 i Degernes,Østfold,Norge. Han begravdes den 26 augusti 1787 i Degernes,Østfold,Norge. [Noteringar]
  M ii Henric OLSEN Pilhaug-11992 kristnades den 22 december 1771 i Degernes,Østfold,Norge. Han begravdes den 10 september 1775 i Degernes,Østfold,Norge. [Noteringar]
  M iii Gjerløv OLSEN Pilhaug-11993 kristnades den 11 december 1774 i Rakkestad, Østfold, Norge. [Noteringar]
  F iv Sidsel OLSDATTER Pilhaug-11994 kristnades den 13 december 1778 i Degernes,Østfold,Norge. Hon begravdes den 21 januari 1781 i Degernes,Østfold,Norge. [Noteringar]
  M v Arne OLSEN Pilhaug-11991 kristnades den 6 februari 1780 i Rakkestad, Østfold, Norge. [Noteringar]
  F vi Sidsel OLSDATTER Pilhaug-11995 kristnades den 3 november 1782 i Rakkestad, Østfold, Norge. Hon dog före 1788 i Degernes,Østfold,Norge. [Noteringar]
  F vii Siri OLSDATTER Lilleheier-11996 kristnades den 21 november 1784 i Degernes,Østfold,Norge. Hon begravdes den 1 juni 1789 i Degernes,Østfold,Norge. [Noteringar]
  F viii Anna Maria OLSDATTER Lilleheier-11997 kristnades den 8 april 1787 i Degernes,Østfold,Norge. Hon begravdes den 22 juli 1787 i Degernes,Østfold,Norge. [Noteringar]
  F ix Sidsel OLSDATTER Østre Heier-7180
  F x Anna Maria OLSDATTER Lilleheier-11998 kristnades den 13 mars 1791 i Rakkestad, Østfold, Norge. Hon dog år 1847 i Degernes,Østfold,Norge. [Noteringar]
  M xi Svennung OLSEN Lilleheier-11999

Svennung THORERSEN Klever-7183 [Föräldrar] kristnades den 1 oktober 1758 i Rakkestad, Østfold, Norge. Han begravdes den 1 juli 1798 i Degernes, Østfold, Norge. Han gifte sig med Marthe OLSDATTER Storeheier-7184 den 24 juni 1779 i Degernes, Østfold, Norge.

Marthe OLSDATTER Storeheier-7184 [Föräldrar] kristnades den 5 oktober 1749 i Rakkestad, Østfold, Norge. Hon dog i Grimsrud. Hon gifte sig med Svennung THORERSEN Klever-7183 den 24 juni 1779 i Degernes, Østfold, Norge.

Andra äktenskap:
OLSEN, Christen Grimsrud

De fick följande barn:

  M i Carl SVENNUNGSEN Klever-7406
  F ii Anne Maria SVENNUNGSDATTER Klever-7407 kristnades den 12 augusti 1781 i Degernes, Østfold, Norge.
  F iii Gunnild SVENNUNGSDATTER Klever-7457 kristnades den 9 februari 1783 i Rakkestad, Østfold, Norge.
  F iv Ingeborg SVENNUNGSDATTER Trondsæter-7408
  M v Lars SVENNUNGSEN Erthe-7179
  F vi Helene SVENNUNGSDATTER Erthe-7409 kristnades den 21 mars 1788 i Degernes, Østfold, Norge.
  F vii Berthe Maria SVENNUNGSDATTER Klever-7410

Ole Lauritz ANDERSEN Heier-7185 [Föräldrar] föddes den 27 september 1860 i Degernes, Østfold, Norge. Han kristnades den 21 oktober 1860 i Degernes, Østfold, Norge. Han gifte sig med Maren Annette SYVERSDATTER Spydslaug-7186.

Andra äktenskap:
, Hanna Sveen

[Noteringar]

Maren Annette SYVERSDATTER Spydslaug-7186 [Föräldrar] föddes den 21 april 1858 i Rakkestad, Østfold, Norge. Hon kristnades den 13 juni 1858 i Rakkestad, Østfold, Norge. Hon gifte sig med Ole Lauritz ANDERSEN Heier-7185.

De fick följande barn:

  F i Anna Marie LAURITZDATTER Heier-7194
  M ii Sigvard Anton LAURITZEN Heier-7193 föddes den 8 juli 1892 i Degernes, Østfold, Norge. Han kristnades den 31 juli 1892 i Degernes, Østfold, Norge.
  M iii Johannes Hilmar LAURITZEN Heier-7191
  F iv Thea Elise LAURITZDATTER Heier-7195 föddes den 10 april 1897 i Degernes, Østfold, Norge. Hon kristnades 16 Mai 1897 i Degernes, Østfold, Norge. Hon dog i Oslo. [Noteringar]
  M v Ole Martin LAURITZEN Heier-4911

Hem Första Föregående Nästa Senaste

Lista på efternamn | Namnregister