Skriv om ditt liv

Ville du ikke like å bli bedre kjent med dine forfedre? Å bli kjent med dem er kanskje lettere enn du tror. De fleste av oss har vel ønsket at våre forfedre hadde skrevet om sitt liv, så vi kunne ha visst mer om dem. Gjør dine etterkommere en tjeneste; skriv om ditt liv for dem !!!!

Her følger noen forslag som kan hjelpe deg:

Gjør i stand en kalender hvor du skriver inn alle fødselsdatoer til alle nålevende medlemmer av familien og slektningene. Dette må overføres til den nye kalenderen hvert år, men vil gi deg og din familie en unik sjanse til å føre opptegnelser over familien på en morsom måte. Det kan for eksempel fordeles til familiemedlemmene hvem som skal ha ansvar for at de forskjellige får et gratulasjonskort fra dere.

Få tak i kopier av alle offentlige dokumenter som gjelder din nålevende familie.

Fødselsattester, dåpsattester, vielsesattester, vitnemål fra skoler, etc. Sett dem i permer eller på andre måter. Det er lettere å få tak i dem nå enn om hundre år.

Få orden i dine fotografier! Har du bilder pakket bort i esker og skuffer? Ta dem fram og sorter dem etter år og emner. Bruk et stort bord som du kan la bildene ligge på i flere dager mens du ordner og sorterer. Sett dem inn i album og lag tekster som forklarer hendelsen som er fotografert. Bilder trenger ikke å være 50 år for å kvalifiseres som familiehistorie. Nåtidens hendelser er like viktige!

Planlegg en reise i sommer til steder hvor deres forfedre bodde.

Ta bilder og gi dere tid til å fornemme hvordan det måtte være å leve på det stedet.

Kanskje er huset borte, men se på åsene, fjellene, elvene og andre ting som helt sikkert var de samme som deres forfedre så og opplevde. Forbered hele familien på forhånd ved å snakke om menneskene i slekten som bodde på de forskjellige stedene før dere reiser. GOD TUR !!

Få tak i kopier av all forskning som er gjort for din slekt. Organiser det slik at det passer inn i din forskning. Dette kan koste en del brevskriving og telefoner, men det er utrolig hvor mange som har opplysninger om slekten din liggende. Det er som regel bare en glede for de som har opplysninger liggende at noen er interessert i dem og det vil kanskje knytte familien sammen på en bedre måte gjennom denne interessen.

Du skriver kanskje dagbok, hvis ikke begynn nå. De hendelser som synes så små og ubetydelige for oss i dag. Kan gi våre etterkommere et innblikk i vårt liv. Tenk om vi hadde hatt vår oldemors handleliste med priser en helt alminnelig uke i hennes liv. Ville ikke det ha gitt oss et større innblikk i hvordan de levde? Eller noen ord om hvordan de så på sin familie, - ville ikke det gjort at vi forsto dem bedre? Husk at også brev og andre notater er verdifulle fordi de alltid forteller noe om skriverens liv og tanker.

Skriv ned hva du vet om din familie. Bruk gjerne en perm med hull-ark. Du kan føle nå at alle vet hvorfor tante og onkel flyttet til Moss, eller hvorfor kusinen din tok lærerskolen i Alta, eller hvorfor alle sparepengene til bestemor tok slutt, for alle vet at hun hjalp barnebarna til en utdannelse o.s.v. Men dine etterkommere vet det ikke! Tenk om slike små "Mysterier" fra fortiden hadde blitt skrevet ned, hvilken glede det hadde vært for oss i dag!

Jeg har poengtert viktigheten av å skrive en dagbok om vårt ganske alminnelige liv!

Nå vil jeg appellere til dere å føre en dagbok for de barn som ennå ikke kan skrive selv. Fortell hva de gjorde gjennom dagen, hva de sa og hva de opplevde. Kommenter små pussigheter som har så lett for å gå i glemmeboken. Skriv ned navnet på barnas venner til de forskjellige tider, hvem de var med på besøk til, når de lærte å sykle o.s.v. Det vil alltid komme en tid da våre barn spør : "Hvordan var jeg da jeg var liten? Hva sa jeg? Hva gjorde jeg?" Og du vil kunne ta fram hennes eller hans egen lille bok og lese fra den.

Planlegg en familiesammenkomst hvor for eksempel alle fettere og kusiner møtes.

Er det en liten familie så kan alle få plass; besteforeldre, tanter, onkler, kusiner og fettere. Vis bilder, kanskje har dere lysbilder. Utveksle kunnskap og historier om slekten. Ta opp historiene på kassettbånd. Bruk videofilm hvis dere har det. Dere vil bli gledelig overrasket over hvor hyggelig dette kan bli. Forbered familien på at serveringen blir enkel. Kanskje dette kan bli noe dere vil gjøre oftere.

 

Her følger et forslag til en livshistorie:

TIDLIGERE ÅR

Familiens omstendigheter da vedkommende ble født.

Hvor familien bodde, hvor de flyttet o.s.v.

Eventuelle minner fra tiden før skolegangen.

Utdannelse

Folkeskole.

Realskole (ungdomsskole).

Gymnas: Hvilken linje, spesielle interesser. Aktiviteter (sport, klubber, tillitsverv). Spesielle utmerkelser.

Andre kurser (musikk, kunst, dans).

Hobbyer, sport, interesser, kjæledyr.

Yndlingsbøker.

Lærere som betydde spesielt meget.

Spesielle venner.

Viktige avgjørelser.

Spesielle ting som var populære i barneårene.

Frimerkesamling, kort, filmer, leker o.s.v.

Arbeidserfaring.

Sommerjobber, deltidsjobber.

Ferier og reiser.

Sosiale aktiviteter som tenåring.

Dans, utflukter o.s.v.

Religiøs aktivitet.

Familie.

Karakteristikk av familien og aktiviteter med;

Brødre og søstre.

Besteforeldre.

Andre slektninger.

Foreldre.

Familietradisjoner.

Religionsutøvelse i ditt hjem.

Hvor du bodde, naboer og naboskap.

Vanskeligheter som familien ble stilt ovenfor.

Lokalsamfunnet.

Karakteristikk av byer, gårder eller bygninger der du bodde. (størrelse, hovedbygg, økonomiske aktiviteter, viktige hendelser, festligheter).

 

VOKSNE ÅR

Universitet eller teknisk høyskole.

Hvor ? Hvorfor ?

Hvilke skoler og hvorfor valgte du dem.

Emner og fagkrets.

Klubber og aktiviteter.

Sosiale aktiviteter.

Utmerkelser.

Viktige avgjørelser.

Hovedfagstudier.

Læreerfaringer som det er verd å huske.

Religiøse spørsmål som meldte seg i løpet av utdannelsen og hvordan de ble mestret.

Religiøse erfaringer og aktiviteter.

Innflytelsesrike lærere og venner.

Yrke.

Stillinger, datoer, steder, beskrivelse.

Valg av yrke, beskrivelse.

Forandringer (forfremmelser, overflyttinger, videreopplæring o.s.v.)

Problemer og suksess.

Fremtredende kolleger.

Arbeidets virkning på familien.

Ekteskap og familie.

Forlovelse, ekteskap.

Kontinuerlig opptegnelse av barna (helse, talenter, hobbyer, morsomme hendelser, glede, positive historier om hver av dem).

Hjem, når dere bodde der, beskrivelser.

Naboer.

Familiens daglige rutine (vaskedag, reisemåter, radio, aviser, hage).

Familietradisjoner (ferier, religionsutøvelse i hjemmet, festdager).

Uvanlige vanskeligheter og prøvelser (økonomi, sykdom, tragedier).

Samfunnsaktiviteter (politikk, organisasjoner, husmorlag, Røde Kors o.s.v.).

Hobbyer og talenter.

Overgangen til pensjonisttilværelsen (økonomisk, familien, venner, kirke, fritidsaktiviteter).

Personlige trekk.

Aktiviteter og talenter.

Helse, handikap.

Hva du liker av mat, musikk, bøker, kunst, sport, TV-programmer, filmer.

Fysisk beskrivelse.

Tilbakeblikk.

(Hvis det allerede ikke er tatt med i beretningen)

Historiske hendelser (depresjoner, kriger, oversvømmelser, naturkatastrofer, epidemier).

Forandringer du har sett gjennom livet (gi eksempler og anektoder : Samfunnet, moter, teknologi).

Hva du har lært.

Råd til kommende generasjoner og hvordan de kan få et vellykket liv.